Pernille Holm

Pernille arbejder i Orbicons afdeling for Forsyning og Anlægsteknik, og er vild med at følge projekterne fra A-Z

Uddannelse: Diplomingeniør i Byggeri og Anlæg med specialisering i Vand og Miljø på AAU
Stilling: Ingeniør i Orbicons afdeling for Forsyning og Anlægsteknik
 

Interesse for byggeri og problemorienteret læring

Jeg har altid interesseret mig for byggeri. En stor del af min barndom var præget af ombygning og renovering af mit barndomshjem og for mig giver processen med at konstatere et problem, afdække dets omfang, finde en løsning på problemet rigtig god mening og ikke mindst at se resultatet i sidste ende. Min problemorienterede tilgang til livet gjorde, at jeg valgte at tage en teknisk gymnasial uddannelse (HTX) på erhvervsskolerne i Aars på grund af fag som bl.a. teknologi og teknikfag, hvor problembaseret læring er i fokus. 

Derefter søgte jeg ind på Byggeri og Anlæg på Aalborg Universitet og i løbet af de første par studieår fik jeg fyldt en masse teori i rygsækken, der betød, at jeg i slutningen af 5. semester for alvor kunne mærke, at jeg begyndte at savne noget praktisk forståelse. Derfor søgte jeg praktikplads som et led i min uddannelse, og Orbicon fangede min interesse på grund af virksomhedens store interesse for naturen. I min praktikperiode har jeg for alvor fået jord under neglene og kunne mærke, hvad det vil sige at være ingeniør. 

Et lille kontor giver store muligheder

Nu er jeg så ansat i afdelingen for Forsyning og Anlægsteknik i Aalborg, hvor vi arbejder med separatkloakering, byggemodninger og regnvandshåndteringsprojekter. På nuværende tidspunkt spiller jeg en stor rolle i Aalborg kontorets Sports- og Fritidsafdeling, hvor vi hovedsageligt arbejder med kunstgræsbaner. Jeg synes, at det er spændende at følge projekterne hele vejen fra opstartsmøder, myndighedsansøgning, projektering, udbudsfasen og sidst, men ikke mindst tilsyn af projekterne. Jeg glæder mig til at komme ud og se hvordan det, som vi har planlagt og projekteret på computerskærmen, er blevet til en realitet. 

Jeg håber selvfølgelig på, at jeg i fremtiden får mere ansvar i denne her slags projekter, for jeg elsker at komme ud. Når jeg kommer rundt i landet, får jeg samtidig fodret min interesse for geologi og landskabsdannelse - for selvom Danmark er et lille land, er det fascinerende at betragte den forskellighed, der er i naturen og historien bag forskellighederne. 
Ét af mine andre helt store ønsker er, at få indflydelse i klimaprojekter, hvor vandet inddrages som en rekreativ del af et bymiljø. Vand er virkelig fascinerende, og jeg håber, at der bliver flere muligheder for at arbejde med en kreativ tilgang til vandhåndtering i fremtiden. 

Mere end bare et skrivebordsjob

Noget af det, som jeg værdsætter mest ved mit job hos Orbicon, er muligheden for ”at komme ud”. Jeg deltager f.eks. i byggemøder, fører tilsyn og udfører indledende forundersøgelser som jordundersøgelser. Jeg elsker at få jord under neglene, og samtidig sætter jeg stor pris på at komme rundt i landet og mærke eksempelvis, hvilken forskel de lokale ildsjæle gør for deres fodboldklubber. Derudover er jeg fascineret af, at parametre som jordbundsforhold kan variere så signifikant fra projekt til projekt. Det vækker i høj grad min historiske interesse, og det er fedt at finde en logisk forklaring på, hvorfor landskabet og jordforholdene er, som de er.

Vil gerne bidrage til en bæredygtig udvikling

Det er vigtigt for mig, at vores jord efterlades, så næste generation også har noget smukt at vokse op i. Orbicon arbejder for bæredygtige løsninger, hvor natur og teknologier bringes i harmoni. Det er en spændende branche, der er i konstant udvikling, og det er interessant at følge med i, hvilke nye bæredygtige løsninger, der kommer på markedet.

Orbicon har også været med til at ændre mit personlige værdisæt en smule. Det at arbejde i en virksomhed, hvor miljøet og bæredygtighed er i fokus betyder, at jeg selv er blevet mere bevidst om, hvordan jeg handler i forskellige situationer. Det er de små ting i hverdagen; Jeg har altid en stofpose på mig, når jeg handler, jeg vælger de miljørigtige rengøringsmidler og hudprodukter, samt tager cyklen eller går fremfor at køre bil, når det er muligt.