Mød Mette

Mette er projektleder i Orbicons afdeling for Jordforurening og Grundvand og bruger sine innovative ideer til at udvikle nye screeningsmetoder for Orbicon

Navn: Mette Algreen Nielsen
Uddannelse: Civilingeniør, Ph.d. 
Stilling: Projektleder i Orbicons afdeling for Jordforurening og Grundvand 

Fra hæren til ingeniørstudiet

Jeg arbejder i Orbicons afdeling for Jordforurening og Grundvand, primært med forurening og indeklima. Her laver jeg mange forureningsundersøgelser for regionerne, montering af LAR-anlæg, indeklima og udvikling af screeningmetoder i forbindelse med forurening. Jeg er uddannet civilingeniør i almen kemi og har en Ph.d.  fra DTU’s Institut for miljø og fik med min afhandling et fokus, der klart lå på miljø.
Oprindeligt ville jeg egentlig have været i Politiet, og jeg er faktisk uddannet officer i hæren, men fik desværre en skade, der gjorde at jeg blev nødt til at vælge noget andet. Så huskede jeg, at en lærer i folkeskolen engang havde foreslået mig ingeniøruddannelsen og på samme tid var kemi jo også sådan lidt opklaringsarbejde ligesom hos politiet, så det besluttede jeg mig for at læse. Jeg startede på kemistudiet, men jeg savnede en mere direkte respons på mit arbejde, som jeg kendte det fra militæret. Derfor drejede jeg min uddannelse hen på miljø, fordi det i højere grad indebærer et element af opklaring, som jeg synes er interessant, samtidig med at det også er direkte anvendelsesorienteret og at det er vigtigt for mig at være med til at passe på miljøet. 

Ikke to dage er ens 

I miljøfeltet har jeg virkelig fundet min rette hylde. Både fordi der er et element af opklaring i at lede efter forurening, men også fordi man har direkte kontakt med kunder og grundejere og på den måde har meget mere menneskekontakt end på et laboratorium. 
Mine dage er meget afvekslende. Nogle dage er jeg i felten, nogle dage er jeg på kontoret. Nogle dage skriver jeg tilbud, andre dage skriver jeg rapporter. Jeg kan rigtig godt lide at være en del af hele processen, først at lave tilbuddet, så undersøgelsen og til sidst afrapportere. 

Man skal turde tænke anderledes

Mit livsmotto er, at alt kan lade sig gøre indtil det modsatte er bevist, og jeg kan godt lide at udvikle ting. Eksempelvis at effektivisere de forureningsundersøgelser vi foretager, så kunden får mest muligt for sine penge. Jeg kan godt lide at effektivisere, men på en brugervenlig måde, så  vores kunder kan forstå, hvad det er, vi laver. 

Et træ, en brugshund og innovative idéer

De vigtigste ting, jeg har været med til at udvikle er vores screeningsmetoder. Både trækernemetoden, som jeg har lavet min Ph.d om, og som er god ved opsporing af forureningskilder på store arealer med træer, men senest også vores forureningshund, Louie. Inden jeg blev ansat i Orbicon, arbejdede jeg med brugshunde og der overvejede jeg, hvorfor man ikke bruger hunde inden for jordforurening, fordi forureningsstoffer jo også har en fært. Et stykke tid efter jeg blev ansat i Orbicon, var der den sørgelige sag med Kim Wahl. Her var det hunde, der kunne snuse sig frem til hende, selvom hun befandt sig under vandet. Der tænkte jeg, at nu forstod folk virkelig hvor dygtige hunde er, og så gik jeg til min chef og spurgte, om vi ikke skulle gå i gang med at udvikle en forureningshund. Vi begyndte at træne Louie, og han spiller nu en så stor rolle i vores screening af forurening, at vi er ved at optræne Kira -  endnu en forureningshund, der skal være Louies kollega. 

Kollegaer og chefer der gider lytte

Nogle gange skal man turde tænke ud af boksen. Hvis jeg ikke havde haft et job som hundefører, mens jeg læste til ingeniør, så havde jeg nok ikke fået ideen om en forureningshund, men jeg har også fået enorm meget opbakning fra min chef og mine kollegaer. 
Det er i virkeligheden det bedste ved Orbicon. At jeg har nogle gode kollegaer og at jeg bliver lyttet til. Der er plads til de skøre ideer – som eksempelvis Louie – der viser sig at være en rigtig god idé. Det er den fleksibilitet og plads til muligheder, der gør det til en fantastisk arbejdsplads. 
Og det stopper jo ikke her. Jeg bliver ved med at tænke videre for eksempel på hvordan vi kan videreudvikle de gode ideer: Skal vi nu til at have en hund, der kan finde pesticider eller skimmelsvamp? Det ligger dybt i mig at udvikle og genoverveje den måde, vi gør ting på.