Mød en medarbejder

I Kims daglige arbejde fokuserer han på at skabe et sikkert og gnidningsfrit vejnet, der skal være til gavn for alle grupper i samfundet.

Navn: Kim Andersen
Anciennitet: 2,5 år
Uddannelse: Diplomingeniør i trafik og transport, DTU
Stilling: Trafikingeniør
Fun fact: Jeg sad på et kasino i Atlantic City, da min studiekammerat skrev og spurgte, om jeg ikke var interesseret i et job. Han havde for nylig fået en lignende stilling i en anden virksomhed, og nu skulle en af hans kolleger starte en ny trafikenhed op for Orbicon på Sjælland.

Hvad brænder du for?

"Jeg har altid haft en fascination af tid og afstand – det at komme fra a til b. Som barn kunne jeg nærstudere et landkort i flere timer, og i folkeskolen var jeg en uge i erhvervspraktik i Københavns Lufthavn som flyveleder og pilot – og det var startskuddet til interessen for transportsystemers kompleksitet."

Jeg brænder for at arbejde med et samfundsrelevant område - som ud over at være rygraden i samfundet - vedrører alle mennesker og er et emne som alle mennesker kan forholde sig til. Det særlige ved at arbejde med trafikplanlægning er, at alle mennesker er daglige brugere af ens produkt, og at størstedelen har en klar holdning til trafikken. Det er både givende og nogle gange underholdende - at høre folks personlige holdning til det fagområde, som man hver dag forsøger at optimere. 
Mange mennesker stiller spørgsmålstegn til, hvorfor noget i trafikken har den udformning, det har. Det samme spørgsmål har jeg med sikkerhed stillet mig selv tidligere – og det har jeg gennem mit studie og arbejdsliv for det meste fundet svar på. Derfor gør jeg meget ud af at snakke med folk om, hvorfor tingene hænger sammen, som de gør. Det er meget givende at finde en sammenhængende, logisk forklaring på tingene og give folk en ”aha”-oplevelse over noget, som for mennesker udefra kan virke som en ”meningsløs” løsning."
 

Hvordan kommer det i spil i dit arbejde?

"Jeg er trafikplanlægger, og min opgave er at sikre fremkommelighed på de danske veje og stier uden at gå på kompromis med trafiksikkerheden. Arbejdet med infrastruktur bringer mig vidt omkring  – både med hensyn til opgavetyper -  fra udformningen af havne- og stationsarealer til vejkryds, rundkørsler og parkeringspladser - og til at inddrage forskellige samfundsmæssige lag. Som trafikplanlægger er en stor del af opgaven at tage hensyn til særlige persongrupper og brugere (børn på en skolevej, ældre ved et plejecenter, pendlere der skal hurtigt til arbejde, pladskrævende erhvervskøretøjer, der skal kunne komme frem i trafikken). Jeg brænder for at finde løsninger, der i det store hele tilgodeser alle grupper. Det er en kompleks opgave, hvor der skal tages forbehold for mange faktorer, og det stiller store krav til ens faglige kendskab. Som trafikplanlægger er kunsten at kombinere teknisk viden med viden om adfærdsmæssige, psykologiske og samfundsmæssige forhold, foruden at involvere en hel del andre fagligheder inden for geografi, landskab, byplanlægning, osv. Jeg er betaget af både by- og naturmiljøer. Derfor er det en gave at arbejde med infrastruktur, hvor man kommer vidt omkring det danske land – både i og uden for byerne. "

Hvad drømmer du om?

"Jeg håber, jeg kan være med til at forbedre trafiksikkerheden i takt med, at trafikken forandrer sig. Der er ingen tvivl om, at automatisering af køretøjer kommer til at få stor indflydelse på udformningen af infrastrukturen og trafikanters adfærd fremtidigt, og at fuldstændigt selvkørende biler med stor sandsynlighed vil se dagens lys i min levetid. Denne udfordring skal løses samtidig med, at trafiksikkerheden forbedres, som ud over nu at være et globalt FN Verdensmål, der søger at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken, i øvrigt har været forankret i Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplaner i mange årtier. 

Disse udfordringer vil jeg gerne være med til at løse. Det kan man fx ved at deltage i udarbejdelsen af vejregler, som er vejsektorens grundlag for at planlægge, projektere, anlægge og drive vejinfrastruktur i Danmark på baggrund af nyeste viden, og som består af eksperter og fagfolk fra hele branchen. 

Personligt vil jeg i fremtiden gerne uddanne mig til eksamineret trafiksikkerhedsrevisor, hvor man som uafhængig fagperson gransker alle mulige slags vej- og trafikprojekter med henblik på at optimere et projekts trafiksikkerhedsmæssige kvalitet. På den måde kan jeg få mere indflydelse på at skabe en infrastruktur, der skaber de bedste forudsætninger for alle slags trafikanter. "