Mød en medarbejder

I Kims daglige arbejde fokuserer han på at skabe et sikkert og gnidningsfrit vejnet, der skal være til gavn for alle grupper i samfundet.

Navn: Kim Andersen
Uddannelse: Diplomingeniør i trafik og transport, DTU
Stilling: Trafikingeniør
Anciennitet: 2,5 år
Fun fact: Jeg sad på et kasino i Atlantic City, da min studiekammerat skrev og spurgte, om jeg ikke var interesseret i et job. Han havde for nylig fået en lignende stilling i en anden virksomhed, og nu skulle en af hans kolleger starte en ny trafikenhed op for Orbicon på Sjælland.

Københavns lufthavn blev startskuddet

Jeg har altid haft en fascination af tid og afstand – det at komme fra a til b. Som barn kunne jeg nærstudere et landkort i flere timer, og i folkeskolen var jeg en uge i erhvervspraktik i Københavns Lufthavn som flyveleder og pilot – og det var startskuddet til interessen for transportsystemers kompleksitet.

Trafikingeniør med samfundsinteresse

Jeg brænder for at arbejde med et samfundsrelevant område - som ud over at være rygraden i samfundet - vedrører alle mennesker og er et emne som alle mennesker kan forholde sig til. Det særlige ved at arbejde med trafikplanlægning er, at alle mennesker er daglige brugere af ens produkt, og at størstedelen har en tydelig holdning til trafikken. Det er både givende og nogle gange underholdende - at høre folks personlige holdning til det fagområde, som man hver dag forsøger at optimere. 

Formidling af trafikale løsninger

Både i Orbicons projekter, men også i øvrigt stiller mange mennesker spørgsmålstegn til, hvorfor noget i trafikken har den udformning, det har. Derfor gør jeg meget ud af at snakke med folk om, hvorfor tingene hænger sammen, som de gør og give en logisk forklaring på tingene. Det giver ofte en ”aha”-oplevelse overfor løsninger, som udefra kan virke meningsløs. 

Fokus på fremkommelighed og trafiksikkerhed

I Orbicon er jeg trafikplanlægger, og min opgave er at sikre fremkommelighed på de danske veje og stier uden at gå på kompromis med trafiksikkerheden. Mit arbejde med infrastruktur bringer mig vidt omkring  – både med hensyn til opgavetyper - fra udformningen af havne- og stationsarealer til vejkryds, rundkørsler og parkeringspladser til hvilke samfundsmæssige lag, der skal inddrages. Som trafikplanlægger er en stor del af opgaven at tage hensyn til særlige persongrupper og brugere: 

  • børn på en skolevej
  • ældre ved et plejecenter
  • pendlere der skal hurtigt til arbejde
  • pladskrævende erhvervskøretøjer,  der skal kunne komme frem i trafikken

Jeg brænder for at finde løsninger, der tilgodeser alle grupper. Det er en kompleks opgave, hvor der skal tages forbehold for mange faktorer, og det stiller store krav til ens faglige kendskab. 

Tværfaglige kompetencer

Som trafikplanlægger er kunsten at kombinere teknisk viden med viden om adfærdsmæssige, psykologiske og samfundsmæssige forhold, foruden at involvere en hel del andre fagligheder inden for geografi, landskab, byplanlægning og jeg er betaget af både by- og naturmiljøer. Heldigvis er der i Orbicon god mulighed for at involvere de forskellige faggrupper. Og rent fagligt er det en gave at arbejde med et emne som infrastruktur, hvor man kommer vidt omkring det danske land – både i og uden for byerne. 

Hjertet banker for trafiksikkerhed

Jeg håber, jeg kan være med til at forbedre trafiksikkerheden i takt med, at trafikken forandrer sig med fx automatisering af køretøjer som eksempelvis selvkørende biler. Det kommer til at få stor indflydelse på udformning af infrastrukturen og trafikanters adfærd fremover.  Denne forandring skal løses samtidig med, at trafiksikkerheden forbedres. Trafiksikkerhed har gennem mange årtier været forankret i Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplaner og i dag har vi også et FN verdensmål om at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. Disse udfordringer vil jeg gerne være med til at løse. Det kan man fx ved at deltage udarbejdelsen af vejregler, som er vejsektorens grundlag for at planlægge, projektere, anlægge og drive vejinfrastruktur i Danmark på baggrund af nyeste viden, og som består af eksperter og fagfolk fra hele branchen. 

Næste skridt: Bedre trafiksikkerhed

Personligt vil jeg i fremtiden gerne uddanne mig til eksamineret trafiksikkerhedsrevisor, hvor man som uafhængig fagperson gransker alle slags vej- og trafikprojekter med henblik på at optimere et projekts trafiksikkerhedsmæssige kvalitet. På den måde kan jeg få mere indflydelse på at skabe en infrastruktur, der skaber de bedste forudsætninger for trafikanter.