Bestyrelse

Formand

Lars Johansson, Koncernchef, Hedeselskabet. Se LinkedIn profil

Bestyrelsesmedlemmer

Bent Ejnar Juul Simonsen, Koncerndirektør, Hedeselskabet. Se LinkedIn profil.
 

Birgitte Brinch Madsen, Direktør, bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem. Se LinkedIn profil eller læs mere om Birgittes primære kompetencer.


Christian Herskind Jørgensen, CEO, Refshaleøen Holding A/S. Se LinkedIn profil eller læs mere om Christians primære kompetencer.


Flemming Tomdrup, Direktør og professionelt bestyrelsesmedlem. Læs mere om Flemmings primære kompetencer.
 

Medarbejdervalgt

Anette Andersen, Seniorprojektleder, Orbicon A/S. Se LinkedIn profil

Thomas Bredvig Bjørnskov, Gruppeleder, Orbicon A/S. Se LinkedIn profil

Frank Sander Nielsen, Projektleder, Orbicon A/S. Se LinkedIn profil

 


Direktion

Per Christensen, CEO, Email: perc@orbicon.dk  Tlf: 24985594. Se LinkedIn profil

Heine Thorsgaard, CFO, Email: htho@orbicon.dk  Tlf: 22418090. Se LinkedIn profil


 


Bestyrelsesmedlemmernes primære kompetencer

 

 


Birgitte Brinch Madsen, Direktør, bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem med primære kompetencer indenfor: 

- Global ledelseserfaring fra videnstunge virksomheder
- Turn-around af forretningsenheder, herunder fokusering, vækst og optimering
- Strategi og forretningsudvikling, herunder opkøb og frasalg
- Ledelse og udvikling af organisationer, ledere og medarbejdere
- Enterprise Risk Management samt risikostyring af store projekter

Nuværende tillidshverv:

- Bestyrelsesformand Intech International A/S, Hovedstadens Letbane I/S samt formand for revisionskomiteen i Metroselskabet I/S.
- Medlem af bestyrelsen for DEIF A/S, Nordsøfonden, Investeringsforeningen Danske Invest og tilknyttede foreninger, Kapitalforeningen Danske Invest Institutional og Energiteknisk Udviklings & Demonstrations Program (EUDP).
- Medlem af ATV’s Tænketank
- Medlem af bestyrelsen for Grønt Udviklings & Demonstrations Program (GUDP)
- Direktør for Brinch Advice

 

Christian Herskind Jørgensen, CEO, Refshaleøen Holding A/S. Administrerende direktør med primære kompetencer indenfor:

- Juridisk virksomhedsrådgivning med fokus på individuel arbejdsret, internationale forhold, finansieringsret og fondslovgivning
- Forretningsudvikling og strategi.HR, herunder personaleudvikling, rekruttering, løn og gage, kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, kommunikation og marketing, salg, partnering og jura
- Turnaround af internationale virksomheder

Nuværende tillidshverv:

- Formand for bestyrelsen for Mannaz A/S og Fonden Amager Bakke
- Næstformand for bestyrelsen for Skako Concrete A/S, Skako A/S og Skako Vibration A/S
- Medlem af bestyrelsen for Fonden Danske Ingeniørers Efteruddannelse, LM Byg A/S, Associated Danish Ports A/S, Su Misura A/S, Fonden Peder Skram og Nordsøenheden
- Oberst

 

Flemming Tomdrup, Direktør, professionelt bestyrelsesmedlem med primære kompetencer indenfor:

- International ledelse af multinationale selskaber
- Forretnings- og organisationsudvikling
- Strategieksekvering, procesoptimering og intern effektivitet
- Stakeholder management

Nuværende tillidshverv:

- Formand for bestyrelsen for Terma A/S, Thomas B. Thriges Kollegium og Alexander Foss Industrifond og Thrige Holding A/S
- Næstformand for bestyrelsen for Den Blå Planet, Danmarks Akvarium
- Medlem af bestyrelsen for Knud Højgaards Fond, Thomas B. Thriges Fond, Micro Matic A/S, 3D Logistik A/S og Den Blå Planet, Danmarks Akvarium