Mere urørt skov

Orbicons eksperter underviser skovfogeder og skovløbere i, hvordan de kan understøtte en biodiversitetsskov med stor variation og mangfoldighed

HVORDAN FÅR VI MERE URØRT SKOV?

Orbicon spiller en vigtig rolle i gennemførelsen af regeringens naturpakke fra 2016. Vi uddanner ansatte i statsskovene og rådgiver private skovejere og forvaltere, der ønsker at gøre en særlig indsats for naturen i skovene. 

Et vigtigt skridt for naturen

Naturpakken, der blev vedtaget i 2016, har til formål at sikre den danske natur og særligt at forbedre forholdene for biodiversiteten. Pakken skal blandt andet gavne biodiversiteten ved at sikre mere urørt skov og ved at undervise forvaltere i naturforvaltning og naturpleje.

 

FNS verdensmål

Uddannelse, rådgivning og kvalitetssikring

Orbicon bidrager til at gennemføre Naturpakken igennem bl.a. rådgivning om urørt skov, vildskov og biodiversitetsskov. Indsatsen i skovene spiller en helt central rolle i sikringen af biodiversiteten i Danmark. Mange af Danmarks truede arter er knyttet til den naturlige skov, og derfor er et af Naturpakkens hovedindsatsområder at sikre mere urørt skov og skov, der dyrkes med særlige hensyn til biodiversiteten. 

Orbicons eksperter underviser skovfogeder og skovløbere i, hvordan de kan understøtte en biodiversitetsskov med stor variation og mangfoldighed.  Eksempelvis undervises i, hvordan man skaber lysninger i skov, hvilke strukturer, der skal beskyttes, og hvordan der aktivt kan skabes plads til mere biodiversitet og nye arter. 

Orbicon har ligeledes været med til at kvalitetssikre en af de videnskabelige baggrundsrapporter for projektet, der er udfærdiget af forskere fra Aarhus og Københavns Universitet. Rapporten beskriver værktøjer til genoprettelse eksempelvis af hydrologiske forhold, beskyttelse af mikrohabitater og skabelse af et naturligt fungerende skovsystem.

Morten Christensen

Biolog
+45 29 74 65 43