Fiona Hurse

Fiona arbejder i dag med landskabsarkitektur og klimatilpasning i Orbicon, men er vokset op på en australsk planteskole.

Uddannelse: Bachelor of Landscape Architecture, University of Melbourne

Stilling: Landskabsarkitekt i afdeling for Klimatilpasning og byudvikling.

Fra Australien til Danmark

Jeg kommer oprindeligt fra Australien, hvor jeg arbejdede i ca. 8-9 år, før jeg -  sammen med min forlovede -  besluttede at flytte til Danmark. Jeg havde hørt meget godt om tilgangen til klimatilpasning i Danmark, der er et foregangsland indenfor helhedsorienteret landskabsarkitektur. Samtidigt er Danmark berømt for sine klimatilpasningsprojekter og vi ville begge gerne lære af dette.

Vokset op på en australsk planteskole

Jeg er født og opvokset i Australien og har - så langt jeg kan huske tilbage – altid været interesseret i landskaber.  Min mor er uddannet anlægsgartner og jeg er nærmest vokset op på en planteskole. Jeg har altid haft planter omkring mig, og det er helt sikkert noget af det, der har været med til at kickstarte min interesse for landskabsarkitektur.

Fra regnvandshåndtering til del af en større helhed

Jeg er rigtig glad for landskabsprojekter, som er meget helhedsorienterede. Det betyder meget for mig, at vi laver projekter, som – ud over at have et stort fokus på eksempelvis LAR og regnvandshåndtering, også indtænker natur, mennesker og hvordan forskellige aktiviteter kan udfoldes, så der er høj kvalitet for dem, der skal bo der.

Både mennesker og sted spiller en rolle

Mit udgangspunkt er den helhedsorienterede tilgang, og at sørge for, at mange forskellige elementer er tænkt ind i vores projekter. Vi går meget op i at tage højde for stedets ånd og her er dialog vigtig med de borgere eller ansatte i kommunen, som kender stederne rigtig godt. Vi skal forstå sammenhængen, der hvor vi arbejder og finde ud af, hvordan vi kan implementere et helhedsperspektiv i det arbejde, vi udfører.

Lige nu arbejder vi eksempelvis på et projekt i Silkeborg Kommune, hvor de gerne vil have, at det skal være et attraktivt sted at bo og hvor det naturlige landskabsudtryk bevares og understreges. Det har vi arbejdet meget med – også i den måde vi former vores LAR-løsning på, som er et bærende element for området. 

Orbicons tværfaglighed inspirerer

I Orbicon er vi meget tværfaglige, og jeg har rigtig mange forskellige kollegaer, som jeg kan sparre med. Jeg har kun arbejdet her siden februar 2018 og jeg har allerede lært rigtigt meget og set hvordan vi i Orbicon fortsætter med at udvikle os, fordi der er så mange tværfaglige kompetencer i virksomheden.

Fremover kunne jeg godt tænke mig at lave endnu flere landskabsløsninger med fokus på mennesker, og jeg glæder mig til at se, hvordan vi udvikler vores tværfaglige landskabskompetencer i Orbicon fremadrettet for det er virkelig et område i udvikling.