Ekspert i slammineralisering

Steen Nielsen er ekspert i slammineraliseringsanlæg og slamhåndtering, og han har mere end 30 års erfaring inden for området. Steen er markedsansvarlig for slammineralisering i afdelingen Forsyning og Anlægsteknik i Orbicon.

Kompetent og anerkendt ekspert

Steen har en kandidat i biologi fra Københavns Universitet med speciale i mikrobiel økologi og omsætningsprocesser af organisk stof og næringssalte i aerobe og anaerobe zoner, specielt denitrifikation. Siden da har han i 30 år arbejdet i Orbicon, hvor han har specialiseret sig i slammineralisering med særligt fokus på design, dimensionering, drift og tømning i forhold til klima, slamtype og kvalitet.

Steen er internationalt anerkendt og har forfattet og medforfattet mere end 30 artikler i internationale tidsskrifter og præsentationer ved adskillige konferencer. Derudover har han stået i spidsen for forskningsprojekter i samarbejde med Den danske Miljøstyrelse samt danske og udenlandske universiteter. Steens forskning og samarbejder har resulteret i udviklingen af guidelines for etablering, drift og tømning af slammineraliseringsanlæg. 

Stor erfaring i slambehandling, tømning og genanvendelse

Steen har stået i spidsen for etablering, design, drift, tømning og myndighedsbehandling af mere end 80 slammineraliseringsanlæg i Danmark samt Sverige, Norge, England, Irland, Australien, New Zealand and Polen. Herigennem har han opbygget en solid erfaring med tømningsplanlægning og praksis. Ved alle tømninger har Steen haft ansvaret for tømningsprojekt, renovering, ombygning/nedlæggelse og myndighedsbehandling.

Gennem forskning og udvikling var Steen nøglepersonen i etableringen af Hanningfield i England – et af de største slammineraliseringsanlæg til behandling af slam fra vandværker i verden.

Steen er medlem og en af grundlæggerne af GWT: Global Wetland Technology og han har siden 1990 været medlem af IWA-Group: Wetland Systems for Water Pollution Control.

Nøglekompetencer

 • Projektledelse
 • Procesviden og styring
 • Spildevand- og slambehandling
 • Slamafvanding/afvandingspladser
 • Slammineraliseringsanlæg
 • Design og dimensionering
 • Drifts og procesoptimering
 • Genetablering, ombygning og renovering
 • Styring (SRO)
 • Tungmetaller og miljøfremmede stoffer
 • Samdrift med renseanlæg
 • Idriftsættelse og indkøring
 • Tømning og nedlæggelse
 • Udvikling, forskning og innovation inden for slammineralisering 
 • Reviewer af artikler til internationale tidsskrifter

Kom godt i gang med slammineralisering

Du kan læse mere om slammineraliseringsanlæg her eller du kan kontakte Steen for en uforpligtende snak om dine behov i forhold til slammineralisering.

Publikationer

Nedenfor linkes der til nogle af de publikationer Steen har skrevet – både individuelt og i samarbejde med andre forskere:

Steen Michael Nielsen

Produktchef
+45 40 21 22 51