Bestyrelse

Formand: Bent Ejnar Juul Simonsen, konstitueret Koncernchef, Hedeselskabet. LinkedIn profil

Per Christensen, CEO, Orbicon. LinkedIn profil

Birgitte Brinch Madsen, Direktør, bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem
LinkedIn profil eller læs mere om Birgittes primære kompetencer

Christian Herskind Jørgensen, CEO, Refshaleøen Holding A/S.
Læs mere om Christians primære kompetencer

Anette Andersen, medarbejderrepræsentant. LinkedIn profil

Aikaterini Tsitonaki, medarbejderrepræsentant. LinkedIn profil

Frank Sander Nielsen, medarbejderrepræsentant. LinkedIn profil
 


Bestyrelsesmedlemmernes primære kompetencer


Birgitte Brinch Madsen, Direktør, bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem med primære kompetencer indenfor: 

- Global ledelseserfaring fra videnstunge virksomheder
- Turn-around af forretningsenheder, herunder fokusering, vækst og optimering
- Strategi og forretningsudvikling, herunder opkøb og frasalg
- Ledelse og udvikling af organisationer, ledere og medarbejdere
- Enterprise Risk Management samt risikostyring af store projekter

Nuværende tillidshverv:

- Bestyrelsesformand Intech International A/S, Hovedstadens Letbane I/S samt formand for revisionskomiteen i Metroselskabet I/S.
- Medlem af bestyrelsen for DEIF A/S, Nordsøfonden, Investeringsforeningen Danske Invest og tilknyttede foreninger, Kapitalforeningen Danske Invest Institutional og Energiteknisk Udviklings & Demonstrations Program (EUDP).
- Medlem af ATV’s Tænketank
- Medlem af bestyrelsen for Grønt Udviklings & Demonstrations Program (GUDP)
- Direktør for Brinch Advice


Christian Herskind Jørgensen, CEO, Refshaleøen Holding A/S. Administrerende direktør med primære kompetencer indenfor:

- Juridisk virksomhedsrådgivning med fokus på individuel arbejdsret, internationale forhold, finansieringsret og fondslovgivning
- Forretningsudvikling og strategi.HR, herunder personaleudvikling, rekruttering, løn og gage, kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, kommunikation og marketing, salg, partnering og jura
- Turnaround af internationale virksomheder

Nuværende tillidshverv:

- Formand for bestyrelsen for Mannaz A/S og Fonden Amager Bakke
- Næstformand for bestyrelsen for Skako Concrete A/S, Skako A/S og Skako Vibration A/S
- Medlem af bestyrelsen for Fonden Danske Ingeniørers Efteruddannelse, LM Byg A/S, Associated Danish Ports A/S, Su Misura A/S, Fonden Peder Skram og Nordsøenheden
- Oberst