Værftshallerne i Helsingør

Værftshallerne, der engang husede Helsingørs Jernskibs- og Maskinbyggeri, har en unik placering i byen, og rummer både en stærk historie og identitet. Center for Bygningsbevaring i Raadvad, som er en del af Orbicon, har sammen med vores ingeniører undersøgt mulighederne for fremtidig anvendelse af hallerne.

Hvad skal der blive af de gamle værftshaller?

Værftshallerne bruges allerede aktivt til en lang række arrangementer som idrætsevents, festivaler, photo shoots, koncerter og konferencer og et madmarked. Der er ingen tvivl om, at bygningerne rummer mange muligheder, så Helsingør Kommune, som overtog bygningerne i 2013, bad Orbicon om at undersøge, hvordan hallerne kunne gå fra midlertidigt til permanent brug. Center for Bygningsbevaring har foretaget en undersøgelse af værftshallernes arkitektoniske- og kulturhistoriske kvaliteter samt en vurdering af hallernes udviklingsmuligheder, mens Orbicons bygningsingeniører har foretaget en teknisk gennemgang for at finde vedligeholdelses- og istandsættelsesbehov, samt tekniske begrænsninger i forhold til ændringer af bygningerne.

Beslutningsgrundlag

Rapporten skal fungere som beslutningsgrundlag for politikerne i Helsingør Kommune, og har allerede fået en del opmærksomhed. Det mest økonomiske er minimums-istandsættelse af de bygninger, der ønskes bevaret. Det drejer sig om at tætne tagene og isolere bygninger. Der skal så tages beslutning, om man vil nedrive nogle af de bygninger med en lavere bevaringsværdi, og om der er nogle af bygningerne, der skal istandsættes yderligere for at kunne opfylde bestemte formål. Noget kan man vælge at leje ud, mens noget andet kan blive på Kommunens hænder.

Rapporten indeholder flere scenarier i forhold til ønsket brug og istandsættelse, og der er givet økonomiske overslag på, hvad de forskellige valg og udviklingsmuligheder vil koste, alt afhængig af fremtidig anvendelse og udviklingsmuligheder, også set i lyset af hallernes særlige bevaringsværdier. 

identitet og historie

I mere end hundrede år blev der bygget skibe i værftshallerne nær Kronborg. Værftshallerne spiller stadig en central rolle i Helsingørs identitet, selvom de sidste skibe blev bygget i 1983. I 1983 lukkede værftet, og den tyske industrikoncern Siemens rykkede ind i hallerne indtil i 2013, hvor de flyttede ud igen og kun har administration tilbage. En af de store haller blev transformeret til Kulturværft, der indeholder bl.a. bibliotek og Nordsjællands største scene, mens Museeet for Søfart indrettede sig i den gamle tørdok. Helsingør Kommune har nu overtaget alle værftshaller, der med 14.000 m2 har givet plads til mange spændende projekter og i fremtiden kan rumme en bred vifte af aktiviteter og interessenter. Kulturværftet og Museet for Søfart indgår ikke i undersøgelsen, som altså omhandler de resterende 14.000 m2. I opgaven har Orbicons eksperter haft stor fordel af deres stærke kombination af byggetekniske kompetencer og forståelse for de muligheder, der ligger i de bevaringsværdige bygninger.

 

Theis Pommergaard Seier

Projektchef
+45 24 87 15 52
Projekt
Kunde
Helsingør Kommune
Lokation
Helsingør
Størrelse
14.000m2
År
2017-2018
Samarbejdsparnere
Kompetencer
Rolle
Rådgiver