Tornhøjhave Demensplejehjem

Demens-landsby skal gennem tryghed og genkendelighed hjælpe demente med at mestre hverdagslivet.

En tryg landsby med individuelle hjem 

Tårnhøjhaven i Aalborg opføres – som den første i Danmark – som en demens-landsby. Demensplejehjemmet opføres som et nyt byggeri og projektet omfatter 66 almene plejeboliger for Domea samt 6 kommunale aflastningsboliger for Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltning. Området skal fungere som en lille landsby og der opføres derfor små individuelle huse uden institutionspræg og med et aflukket udeområde med mulighed for diverse aktiviteter, som styrker beboernes mentale og fysiske helbred.

Demensplejehjemmet er for borgere i Aalborg Kommune med svær demens, der har behov for behandling og individualiseret pleje, omsorg og rehabilitering samt eventuel bolig af særlig specialiseret karakter. Desuden får beboerne mulighed for at deltage i en række fællesaktiviteter, hvor bl.a. sociale fællesskaber kan give livsindhold og værdi til beboerne. 

Tornhøjhaven har én indgang og en hovedgade, der med en blanding af boliger og aktivitetslokaler giver indtryk af et byrum. Alt sammen lavet til at skabe et trygt og genkendeligt hjem såvel som bymiljø for den demente. Hjemlige rammer med fokus på enkelthed, overskuelighed og genkendelighed, kan nemlig hjælpe beboerne til at mestre hverdagslivet.

Jens Martin Møller

Afdelingschef
+45 24 69 66 21

Høj livskvalitet gennem byggeri

Byggeopgaven er udbudt i totalentreprise, og totalentreprisen omfatter alle arbejder og leverancer fra overtagelse af byggegrunden til aflevering af det nøglefærdige og indflytningsklare plejehjem og efterfølgende eftersyn, idriftsætning m.v.

Orbicon er underrådgiver til Dansk Boligbyg og har udført energirammeberegning efter BR15 og BSIM, brandstrategi, afløb i terræn samt koordinerende ledningsplan, bærende konstruktioner, VVS- og elinstallationer, granskning af ventilation, angivelse af lydkrav iht. BR15, fagtilsyn og commissioning.

I Danmark har vi flere ældre, flere diagnoser og større behov for pleje. Derfor skal vi tænke kreativt og være innovative for at løse fremtidens udfordringer på dette område. 

Projekt
Bygherre
Domea Aalborg og Aalborg Kommune
Beliggenhed
Aalborg Øst
Omfang
6.742 m2
Projektår
2016-2018
Partnere
Entreprenør
Dansk Boligbyg
Arkitekt
Bjerg Arkitektur A/S
Kompetence
Rolle
Underrådgiver