TEC H.C. Ørsted Gymnasiet

TEC H.C. Ørsted Gymnasiet får i 2020 nye lokaler, der skal afspejle uddannelsens faglige værdier og skabe plads til kreativ og alternativ læring.

(Visualiseringer: Kant Arkitekter)
 

Innovativt byggeri med inspiration fra H.C. Ørsted

TEC gymnasiets ønske om en bygning, der udfordrer traditionelle undervisningsmetoder og som nytænker udformningen af undervisningslokaler, forankres gennem innovative ideer om inddeling og indretning af rum. Det nye gymnasium kommer til at have lokaler, der opfordrer til kreativ tænkning og som har zoneopdelte lokaler, der giver plads til gruppearbejde. Bygningen skal fungere som en læringslegeplads, hvor arkitektur og indretning giver plads til både teori og praksis.

Byggeriet er samtidig inspireret af H.C. Ørsted tanker om elektromagnetisme, der er tænkt ind i bygningens design, hvor undervisningslokaler, trapper og møderum er designet som spoler. Ligeledes bygges en støjvæg, der afskærmer gymnasiet fra Helsingørmotorvejen, som reflekterer gymnasiebygningens arkitektoniske stil og forener bygning og støjafskærming.

Charlotte Klarskov Andersen

Afdelingschef
+45 41 70 47 19

"Det bliver et fagligt spændende projekt, hvor det flotte design skal følges op med innovative løsninger inden for ingeniørfagene således at tid, pris og kvalitet går op i en højere enhed."

- Thomas Japp Davidsen, afdelingschef i Industri og Erhverv, Orbicon

Ambitiøst byggeri baseret på gymnasiets faglige visioner

Orbicon har i samarbejde med entreprenør Anker Hansen & Co, Kant Arkitekter A/S og Thing Brandt Landskab påbegyndt et nyt projekt, der skal skabe rammerne for TEC H.C. Ørsted gymnasiets faglige visioner inden for teknologi og videnskab. Det 8000m2 nye gymnasium skal rumme 10 spor, der svarer til ca. 700 gymnasieelever, og særligt for byggeriet er gymnasiets ambition om at skabe rum for kreativ indlæring og alternative undervisningsformer. Med Helsingørmotorvejen som tætteste nabo er det samtidig en udfordring at skabe støjafskærming, der passer sammen med byggeriets overordnede ambition.

Orbicon kommer til at stå for ingeniørrådgivningen på projektet dækkende konstruktioner, installationsfagene samt ydelser omkring LAR, brand og akustik. TEC H.C. Ørsted Gymnasiets elever og undervisere forventes at flytte ind i det nye lokaler i 2020. 

Byggeriet er  inspireret af H.C. Ørsted tanker om elektromagnetisme og undervisningslokaler, trapper og møderum er designet som spoler

Projekt
Bygherre
Teknisk Erhvervskole Center
Beliggenhed
Lyngby
Byggeår
2018-2020
Størrelse
8000m2
Partnere
Entreprenør
Anker Hansen & co. A/S
Arkitekt
Kant Arkitekter
Landskabsarkitekt
Thing Brandt Landskab
Kompetencer
Rolle
Delt rådgivning