Sundhedshus Pandrup

Sundhedscenteret i Pandrup er et godt eksempel på et fremtidssikret byggeri, der lever op til strenge energi- og bæredygtighedskrav.

Ambitiøse målsætninger

Etableringen af det nye sundhedshus i Pandrup skete med meget ambitiøse energi- og bæredygtighedskrav. Sundhedshuset er opført som et 2-etagers byggeri med teknikkælder. Det fungerer som regionalt sundhedshus for 9 læger og andre sundhedsydere med konsultations- og undersøgelsesrum. Ligeledes består sundhedshuset af fællesfaciliteter såsom personalerum, sekretariat, ventearealer og laboratorier.

Sundhedshus Pandrup er et af regionens fire sundhedshuse og samtidigt et af de første byggerier, der lever op til de mest ambitiøse energikrav.

Jens Martin Møller

Afdelingschef
+45 24 69 66 21

DGNB certificeret sundhedshus

Byggeriet opføres i lavenergiklasse 2020 og er certificereret til guld iht. bæredygtighedscertificeringsordningen DGNB under Green Building Council Denmark. DGNB-ordningen er særlig karakteriseret ved, at systemet ser på alle bæredygtighedsaspekter i analysen - både det sociale, det økonomiske og klimaet.

Nu hvor sundhedshuset står færdigt, måles der løbende på forskellige parametre for fortsat at optimere ressourceforbruget.

I forbindelse med projektet har Orbicon ydet rådgivning inden for energi, el, ventilation, VVS, bygningsfysik og afløbsteknik.

I forbindelse med opførelsen af Sundhedshus Pandrup blev der under udgravningerne fundet flere arkæologiske fund på byggepladsen. Blandt andet blev der fundet rester fra en middelaldergård. De historiske fortællinger knyttet til fundene er i dag integreret i og omkring sundhedscenteret.

Projekt
Bygherre
Region Nordjylland
Beliggenhed
Pandrup
Omfang
1.654 m2
Projektår
2012-2014
Partner
Arkitekt
Arkinord A/S
Kompetence
Rolle
Underrådgiver
Ydelser
Energi, El, Ventilation, VVS, Bygningsfysik, Afløbsteknik