Strandlodsvej 13 og 15

Amagers nye kvarter skyder op. Gammelt industriområde ombygges og gives nyt liv med moderne boligbebyggelse.

Forskellige og genkendelige

Beliggende i et roligt, grønt område tæt på både Amager Strandpark og metrostationen er Strandlodden et populært område. Orbicon har projekteret et omfattende boligkompleks med P-kældre i Amagers nye kvarter i København S. Området består af flere bygninger og er skabt som en nyfortolkning af karre-bebyggelsen med forskudte plan i højderne, så der skabes mest mulig lys og udsigt til vandet.

Selvom bygningerne i de to projekter er forskellige, er deres genkendelige, geometriske Tetris-former med til at skabe et sammenhængende område.

Omdannelsen fra småindustri til boliger gælder kvarteret ved Strandlodsvej og Lergravsvej på det nordøstlige Amager. Samlet skal her være 800-1.000 boliger og dermed godt 2.000 indbyggere samt butikker og institutioner.

Carsten Olsen

Projektchef
+45 23 38 75 12

Nyt liv til gammelt industriområde

Strandlodsvej 13, etape 3, 4 og 5 omhandler lejligheder i op til 12 etager og rækkehuse. Boligerne varierer i størrelse fra 78 til 141 m². Der udføres p-kælder, tilhørende vej, udendørs p-areal og gårdrum. Projektet har stor fokus på funktionalitet og valg af de rigtige materialer. De øverste boliger indrettes med tagterrasser og de øvrige boliger med altaner udført i stål. Orbicon har som rådgiver projekteret alle ingeniørdiscipliner og bygningen lever op til kravene i BR2015.

På bebyggelsen Strandlodsvej 15, har Orbicon projekteret 3 store boligbebyggelser og en ca. 4.400 m² P-kælder til ca. 180 biler. Hele kælderen er udført i pladsstøbt beton i vandtæt konstruktion med jordankre for opdrift. Projektet har stor fokus på funktionalitet og brugervenlighed i forhold til kørselscirkulationen i kælderen. Orbicon har ydet rådgivning i forhold til udformning med kørekurver af kælder og rampe.

I dele af området på 58.000 kvm – rundt regnet otte fodboldbaner – og på nabomatrikler er der fortsat småindustri og andet erhverv.

Projekt
Bygherre
CPH Invest ApS og CASA A/S
Beliggenhed
Amager, København
Omfang
14.000 m2
Projektår
2015-2016
Partnere
Arkitekt
Holscher Nordberg Architects
Ingeniør
Rambøll
Landskab
MASU Planning
Kompetence
Rolle
Ingeniørrådgiver
Ydelser
Alle ingeniørdiscipliner herunder konstruktioner og installationer