Storkeengen

Vi lokker storken til Randers

 Storkengen i Vorup et område med vand og natur, der skal være med til at klimasikre bydelen i Randers.  Randers Kommune og Vandmiljø Randers er gået sammen om dette ambitiøse projekt, der for alvor tager hul på klimatilpasning af byen. Dele af Randers ligger lavt mod Gudenåen og fjorden. Derfor er der brug for klimatilpasningstiltag for at sikre byen.

Med Storkeengen laver vi et projekt, der rummer en nødvendig klimatilpasning af bydelen Vorup. 

Frank Nørgaard, formand for Miljø- og Teknikudvalget i Randers Kommune.

I det nye projekt skal regnvand fra tage, parkeringspladser og veje i Vorup ledes ned til Storkeengen, hvor vandet renses i vådområder, før det ledes ud i Gudenåen. Ved en almindelig mængde regn ledes regnvandet i ledninger under jorden, men når ekstremregnen sætter ind, kan vandet føres ned mod Storkeengen ad særlige skybrudsveje.

 

StorkeengenFNS verdensmål

Allan Bo Mikkelsen

Senior projektleder
+45 21 34 73 56

"Klimatilpasning står højt på dagsordenen hos Vandmiljø Randers, hvor vi blandt andet bruger mange ressourcer på separatkloakering. Derfor er vi også glade for at være med i et projekt, der i så høj grad bidrager positivt til byens udvikling, og hvor vi får synliggjort nogle af de tanker om klimatilpasning, der er så centrale i vores daglige arbejde."

- Peter Christensen, direktør i Vandmiljø Randers.
 

Ifølge projektplanen skal der bygges et nyt dige mellem Storkeengen og Gudenåen. Diget skal sikre en ordentlig rensning af regnvandet og beskytte de lavtliggende dele af Vorup.

Randrusianerne får adgang til naturen på helt nye måder, så her er virkelig et projekt, hvor vi gør en dyd ud af nødvendigheden til glæde for hele byen 

Frank Nørgaard, formand for Miljø- og Teknikudvalget i Randers Kommune.

Fakta om Storkeengen

Orbicon er rådgiver på de ingeniørtekniske aspekter i samarbejde med arkitektfirmaet C.F. Møller som er involveret i projektets landskabsarkitektoniske aspekter. Projektet er dimensioneret til at håndtere regnmængder, der som minimum svarer til en 100-års hændelse i 2100 samt sikre mod en stormflod svarende til en 100-års hændelse i 2100.

 

Projekt Storkeengen er det første klima- og naturprojekt i Randers Kommunes storstilede byudviklingsprojekt Byen til Vandet.

Projekt
Projekt
Storkeengen, Byen til Vandet
Bygherre
Randers Kommune & Randers Spildevand
Partnere
Landskabsarkitekt
C.F. Møller
Kompetence
Rolle
Ingeniørrådgiver