sØnæs

sØnæs er et godt eksempel på, at klimatilpasning ikke behøver være kedeligt.

Klimasikring og bypark i én løsning

Med sØnæs har Viborg Kommune og Energi Viborg Vand opnået tre markante gevinster. Først og fremmest har områdets borgere og besøgende fået en bypark med massere af faciliteter, der allerede er meget populære. Samtidig klimasikrer rensedammen håndteringen af regnvandet og renser det bedre og billigere end før. Og endelig er vandkvaliteten i den nærliggende Søndersø stærkt forbedret, da den ikke længere bliver fyldt med urenset regnvand.

Den nye rensedam ved Søndersø i det sydlige Viborg er et kæmpemæssigt bundfældningsbassin. Ved at etablere anlægget i et blødt, bølgende terræn opstår en foranderlig aktivitetspark, hvor øer vokser og skrumper afhængigt af regnvandsmængden i rensedammen og overløbsarealerne. Anlægget kan optage regnvand fra et overfladeareal svarende til 100 fodboldbaner. Det er er derfor en god klimasikring, da det kan opsamle og rense regnvandet fra selv meget store og sjældne skybrud, inden vandet bliver ledt ud i Søndersø.

Arne Madsen

Seniorprojektleder
+45 23 66 19 52

Fra mosejord til bypark

Orbicon har været med i projektet fra den allerførste planlægning og har haft rollen som ingeniør og rådgiver for Energi Viborg Vand A/S. Vi har deltaget i skitseprojekt, udviklingsdel og myndighedsbehandling og fungeret som rådgiver på detailprojektet. Samtidig har vi i anlægsperioden varetaget ingeniøropgaver i forbindelse med jord, beton, kloak og byggeledelse og gennem hele processen bidraget til at finde løsninger og få det omfattende projekt til at lykkes.

I projektet har der også været fokus på at inddrage de lokale borgere og andre relevante interessenter i forløbet, så parken i sidste ende fik de kvaliteter og funktioner, der var efterspurgt i området.

sØnæs har efterhånden fået tildelt en del priser. Det seneste skud på stammen er Bæredygtig Beton Prisen 2017, som du kan læse mere om her.

sØnæs er før blevet omtalt som Danmarks smukkeste rensedam, og projektet har vundet flere priser. Heriblandt KTCs Innovationspris 2015, DANVA og Realdanias Klimapris 2016 og Dansk Betons Bæredygtig Beton Pris 2017.

Projekt
Bygherre
Viborg Kommune og Energi Viborg Vand
Størrelse
48.000 m3 rensedam og 10 ha bypark
Beliggenhed
Viborg Kommune
Byggeår
2014-2015
Partnere
Arkitekter
Møller & Grønborg
Hovedentreprenør
Svend E. Madsen.
Underrådgiver
4AP Geoteknik A/S
Kompetence
Rolle
Rådgiver og ingeniør