Slussen i Stockholm

En omfattende renovering af den gamle Slussen trafikplads i Stockholm betyder både nye rekreative områder ved vandet, men også en femdoblet kapacitet til udledning af vand fra Mälaren til Saltsjön.

Rekreative områder forhindrer oversvømmelser

Slussen er en central trafikplads ved den sydlige grænse til Gamla Stan. Den er over 80 år gammel og skal derfor rives ned og bygges op på ny over en seksårig periode. Området bliver et effektivt og trygt knudepunkt for gående, cyklister og kollektiv trafik. Det bliver også en af Stockholms mest attraktive mødesteder med parkliv, underholdning, kultur, restauranter og cafeer.

Samtidig er renoveringen et vigtigt klimatilpasningstiltag. Projektet medfører en femdoblet kapacitet til udledning af vand fra Mälaren til Saltsjön og mindsker risikoen for oversvømmelser i Stockholm og Mälardalen forårsaget af fremtidige klimaforandringer. Det sikrer endvidere vandforsyning for de ca. to millioner mennesker, som får deres drikkevand fra fra Mälardalen.

 

Skabt af genanvendte materialer

Som en del af det omfattende projekt undersøger og klassificerer Orbicon ud fra en handlingsplan jorden i forbindelse med nedrivningen af Slussen og finder ud af, hvad der kan genanvendes. Klassificeringen indebærer testning af alle jord- og muddermasser under udgravningen, men medfører store udfordringer, fordi jorden primært består af fyldstof som gammelt byggeaffald. Prøvetagningen og klassificeringen foregår med stor forsigtighed på grund af eksisterende konstruktioner. Der fjernes fjord ned til ca. 15 meters dybde, både fra vandet og på land og arbejdet sker derfor i samarbejde med geoteknikere og arkæologer. Jorden der skal håndteres er i størrelsesordenen 200.000 m3 i udgravet volumen.

Af denne mængde bedømmes op mod 80.000 m3 at være restmateriale, hovedsageligt bjergmasse og mudder. Den mængde restmateriale, der ikke kan genanvendes inden for arbejdsområdet, bliver transporteret væk. Mudringen i Ridderfjälden indebærer bl.a. en sanering af afhjælpning af forurenede sedimenter med kviksølv og PAH.

 

orbicons rolle

Orbicon Sverige er projektleder for Skanska og Stockholm Stad og har stået for testning og klassificering af jord- og muddermasser til genanvendelse. Orbicon fungerer desuden som miljøteknisk support for Skanska under hele byggeperioden. Projektet forventes færdigt i omkring 2025.

Projekt
Bygherre
Stockholm Stad
Størrelse
70.000m2
År
2016-2022
Lokation
Stockholm
Partner
Entreprenør
Skanska Sverige AB
Kompetencer
Rolle
Totalrådgiver