Skolen på Duevej

Med udvidelsen af Skolen på Duevej er der fokus på klimatilpasning og områdefornyelse.

Forbedre nærmiljø og fremme trivsel

Med etablering af en tilbygning og ombygning af Skolen på Duevej er ønsket at skabe en folkeskole, der kan være til gavn for både eleverne og hele lokalsamfundet. Udvidelsen består derfor af nye faciliteter og oplevelser til skolen ud fra tanken om at skabe et tæt samspil med det lokale forenings- og fritidsliv.  

Udvidelsen skal forvandle Skolen på Duevej til et fleksibelt hus, der kan imødekomme ændrede behov, og der er lagt vægt på sammenhæng mellem den nye tilbygning, de eksisterende bygninger og udearealerne. Ombygningen i den bevaringsværdige hovedbygning omfatter nye klasselokaler, projektrum og fysiklokale. I den nye tilbygning etableres blandt andet multisal, basislokaler, og personalefaciliteter.

Ud over etablering af en tilbygning og delvis renovering af hovedbygningen, gennemgår også skolegården en forvandling. Skolegårdens landskab skal være legefuld, for både indskoling, mellemtrin og udskoling, og samtidig funktionel i hverdagen. I udformningen integreres bæredygtige regnvandsløsninger til lokal afledning af regnvand.

Rikke Dahl Jakobsen

Afdelingschef
+45 22 10 42 16

Bæredygtighed gennem brugerinddragelse

Udvidelsen af Skolen på Duevej er et ambitiøst projekt. I forbindelse med byggeriet integreres en række energibesparende og bæredygtige tiltag da tilbygningen overholder Lavenergiklasse 2015 og skal DGNB-certificeres. Disse tiltag omfatter blandt andet mekanisk ventilation med varmegenvinding, naturlig ventilation, zoneopdelt belysning med behovs- og dagslysstyring, velisoleret klimaskærm og tag, luftindtag via jordkanaler, samt grønne taghaver.

Som underrådgiver til Nordic – Office of Architecture har Orbicon projekteret alle de tekniske installationer samt udført fagtilsyn. Derudover har Orbicon varetaget byggeledelsen og arbejdsmiljøkoordineringen, samt DGNB inkl. bæredygtighedsledelse.

I projektet har der også været stor fokus på brugerinvolvering, så udvidelsen i sidste ende får de kvaliteter og funktioner, der er efterspurgt i området.   

Den nye skolegård skal forbedre kvaliteten af elevernes mulighed for bevægelse og læring, og gøre det attraktivt for børn, unge og deres familier at mødes i skolegården i weekender og ferier.

Projekt
Bygherre
FK Ejendomme v/Frederiksberg Kommune
Omfang
1.150m2 tilbygning + ombygning
Projektår
2015-2017
Partnere
Arkitekter
Nordic - Office of Architecture og AART Architects A/S
Konstruktioner
Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S
Landskab
MASU Planning Aps
Kompetence
Rolle
Underrådgiver