Skolen på Duevej

Med udvidelsen af Skolen på Duevej har der været fokus på klimatilpasning og områdefornyelse.

Forbedre nærmiljø og fremme trivsel

Med etableringen af en tilbygning og ombygning af Skolen på Duevej var ønsket at skabe en folkeskole, der skulle være til gavn for både eleverne og hele lokalsamfundet. Udvidelsen bestod derfor af nye faciliteter og oplevelser til skolen ud fra tanken om at skabe et tæt samspil med det lokale forenings- og fritidsliv.  

Udvidelsen har forvandlet Skolen på Duevej til et fleksibelt hus, der kan imødekomme ændrede behov, og der er lagt vægt på sammenhæng mellem den nye tilbygning, de eksisterende bygninger og udearealerne. Ombygningen i den bevaringsværdige hovedbygning omfattede nye klasselokaler, projektrum og fysiklokale. I den nye tilbygning er der blandt andet etableret multisal, basislokaler, og personalefaciliteter.

Ud over etablering af en tilbygning og delvis renovering af hovedbygningen, er også skolegården gennemgået en forvandling. Skolegårdens landskab er legefuld, for både indskoling, mellemtrin og udskoling, og samtidig funktionel i hverdagen. I udformningen er der integreret bæredygtige regnvandsløsninger til lokal afledning af regnvand.

Sajet Mahmudovski

Afdelingschef
+45 31 60 61 27

Første skole med DGNB-certificering

Udvidelsen af Skolen på Duevej var et ambitiøst projekt. I forbindelse med byggeriet blev der integreret en række energibesparende og bæredygtige tiltag, da tilbygningen overholder Lavenergiklasse 2015 og er, som den første skole i Danmark, DGNB-certificeret. Standarden udmærker sig ved, at materialerne skal være af høj og bæredygtig kvalitet og stiller krav til sociale og økonomiske overvejelser. Ved Skolen på Duevej omfatter disse tiltag blandt andet mekanisk ventilation med varmegenvinding, naturlig ventilation, zoneopdelt belysning med behovs- og dagslysstyring, velisoleret klimaskærm og tag, luftindtag via jordkanaler, samt grønne taghaver.

Som underrådgiver til Nordic – Office of Architecture har Orbicon projekteret alle de tekniske installationer samt udført fagtilsyn. Derudover har Orbicon varetaget byggeledelsen og arbejdsmiljøkoordineringen, samt DGNB inkl. bæredygtighedsledelse.

I projektet har der også været stor fokus på brugerinvolvering, så udvidelsen i sidste ende har fået de kvaliteter og funktioner, der er efterspurgt i området.   

Den nye skolegård forbedrer kvaliteten af elevernes mulighed for bevægelse og læring, og gør det attraktivt for børn, unge og deres familier at mødes i skolegården i weekender og ferier.

Projekt
Bygherre
FK Ejendomme v/Frederiksberg Kommune
Omfang
1.150m2 tilbygning + ombygning
Projektår
2015-2017
Partnere
Arkitekter
Nordic - Office of Architecture og AART Architects A/S
Konstruktioner
Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S
Landskab
MASU Planning Aps
Kompetence
Rolle
Underrådgiver