Orbicon – Nyt domicil

I sommeren 2017 samlede Orbicon sine aktiviteter og 300 medarbejdere på Sjælland i et nyt kontor i Høje-Taastrup.

Det grønne hus blomstrer

Orbicons visioner og drømme for det nye hovedsæde er baseret på principperne i New Ways of Working, efter ønsket om et godt arbejdsmiljø med plads til både ro og dynamik, fordybelse, mødesteder og fleksible arbejdspladser. Det var altså et ønske om at skabe de mest inspirerende rammer at arbejde i. Derudover er huset er forberedt på en udvidelse, så det også fremover kan rumme den planlagte vækst.

Bygningen er i tre plan inkl. kælder og er opført efter BR 2020. Den har integreret energidesign og kan derfor næsten opvarmes af de mennesker, der opholder sig i den. På taget er der opsat solceller, træet i domicilet er FSC-certificeret, og alle materialerne er valgt på baggrund af livscyklusanalyser. Inde i huset vokser den store grønne plantevæg i sammenhæng med den skulpturelle trappe i det store atrium midt i bygningen. Udenomsarealet kan håndtere regnvandet, og lys- og varmeforhold bliver automatisk reguleret, så man opnår det bedst mulige arbejdsmiljø.

Henning Andresen

Bygherrerådgiver
+45 60 51 37 13

Bæredygtighed i fokus

Domicilet skulle lægge op til samarbejde på tværs af afdelinger, arbejdsmiljøet skulle være i top, og det skulle være bæredygtigt, så det matchede Orbicons egne værdier. Dén vision har betalt sig. Det nye domicil er nemlig blevet guldcertificeret efter DGNB-standarden med en bemærkelsesværdig indeklimascore. 

Orbicon har for Hedeselskabet varetaget bygherrerådgivningen i form af lejerrådgivning og DGNB-certificering, udarbejdelse af byggeprogram, projektkonkurrence og udarbejdet indstillingsskrivelse til valg af totalentreprenør. Derudover har Orbicon stået for projektering af konstruktioner og alle tekniske installationer, rådgivet om brand, akustik, LAR, CTS, commissioning og bæredygtighed, samt udført granskning, bygherretilsyn og generel opfølgning på leverance og kvalitet.

Orbicons nye hovedstadskontor huser 300 ansatte, der er flyttet sammen fra de to tidligere kontorer i henholdsvis Ballerup og Roskilde.

Projekt
Bygherre
Hedeselskabet A/S
Størrelse
7.500 m2
Beliggenhed
Høje-Taastrup
Byggeår
2012-2017
Partnere
Arkitekt
DISSING+WEITLING
Totalentreprenør
MTH Byg Øst
Kompetence
Rolle
Ingeniørrådgivning