Østeråparken

I det gamle godsbaneområde i Aalborg – tæt på Østerådalen og Limfjorden – opføres nye udlejningsboliger med en vision om at skabe en helt ny og attraktiv bydel.

Ny ambitiøs og attraktiv bydel

Det gamle godsbaneområde i Aalborg ligger i knudepunktet, hvor Østerådalens flade landskab - mellem byens østlige og vestlige kridtbakker - møder den tætte by. I kraft af den tidligere funktion opleves Godsbanearealet som en åben flade med få, relativt lave bygninger, men dette skal forvandles til et nyt og attraktivt bymiljø – blandt andet med 194 nye udlejningsboliger, som får navnet Østeråparken.

Bygningerne i området anvendes i dag primært til erhvervsformål og tillægges ikke umiddelbart særlig bevaringsværdi. Til gengæld vurderes den tidligere stykgodsterminal-bygning, den tidligere private godsbaneterminal samt den gamle private godsbanes remise og værksted at rumme potentiale i forhold til bevaring og genanvendelse.

Projektet omfatter 194 nye udlejningsboliger - alle med stor altan – i størrelsesordenen fra 50 til 100 m2. Lejlighederne har en bred målgruppe, så både familier, enlige og studerende, der vil dele en lejlighed, får mulighed for at bo i området.

Jens Martin Møller

Afdelingschef
+45 24 69 66 21

Klima- og miljøvenligt byggeri

Godsbanearealets udpegning som arkitektonisk eksperimentarium og bæredygtig bydel skal afspejles i den nye bydels bebyggelse og i udformning af de udendørs opholdsarealer, hvor der vil være små vandløb, fodboldbaner, legeområder og en skøn park. Det kommer blandt andet til udtryk i materialevalg og formsprog, og i brug af bæredygtige og miljørigtige løsninger.

Orbicon er underrådgiver til totalentreprenør Raundahl & Moesby og udfører bygningskonstruktioner, afløb i jord, elinstallationer, vvs-installationer, energirammeberegninger, ventilation, brandforhold m.v. Projektet er færdigprojekteret og byggeriet er i gang, med forventet aflevering medio 2018.

Parken, de mange små vandløb og gårdarealerne er anlagt, så store vandmængder fra skybrud vil blive opsamlet og udledt uden at gøre skade.

Projekt
Bygherre
Lærernes Pension
Beliggenhed
Godsbanearealet, Aalborg
Omfang
14.400 m2
Projektår
2016-2018
Partnere
Entreprenør
Raundahl & Moesby A/S
Arkitekt
Aart Architects A/S
Kompetence
Rolle
Underrådgiver