Nyt forsyningprojekt fører spildevand fra Hundested til Melby

I et større forsyningsprojekt har Halsnæs Forsyning omlagt Hundested Renseanlæg til en pumpestation, og en 13 km. lang transportledning skal nu føre spildevandet videre til Melby Renseanlæg.

Transport af spildevand skaber billigere rensning og renere vand

I 2015 påbegyndte Halsnæs Forsyning i samarbejde med Orbicon et større forsyningsprojekt, der skulle omlægge det sidste mindre renseanlæg i kommunen til en pumpestation og føre vandet videre til det store renseanlæg i Melby. Projektet involverede omfattende gravearbejde for en 13 km. lang transportledning, og yderligere to pumpestationer, der skulle pumpe vandet hele vejen fra Hundested til Melby.

 

Udgangspunktet for projektet var at slippe for dyr drift og vedligeholdelse af renseanlægget i Hundested. Ved at føre spildevandet til Melby vil Halsnæs Forsyning ikke kun undgå at skulle drive og vedligeholde det dyre renseanlæg i Hundested, men kvaliteten af vandrensningen i Melby vil også være væsentlig bedre end i Hundested. Projektet beregnes samlet til at kunne føre til en besparelse på ca. 3 mio. årligt.

 

 

Camilla Merkel

Projektchef og markedsansvarlig
+45 23 61 97 27

"Hele det her projekt har først og fremmest et økonomisk perspektiv. Hundested renseanlæg er gammelt og dyrt at drive. Dernæst bliver det rensede spildevand ledt ud i den mere sårbare Isefjord, og man vil i stedet hellere lede det ud til Kattegat, som er en meget mere robust recipient."

 

- Jette Alkjærsig Nielsen, akademiingeniør hos Orbicon og rådgiver på projektet

Omlægning beskytter udsat naturområde 

Projektet har foruden sine økonomiske fordele også en positiv effekt på miljøet i Isefjorden. Vandudledningen fra Hundested Renseanlæg til Isefjorden når op på ca. 800.000 m3 årligt og er en væsentlig belastning af det ellers beskyttede Natura 2000 område. Transporten af spildevandet til Melby renseanlæg betyder, at udledningen reduceres med mere end 95 % og at 20.000 tons næringsstoffer ikke længere udledes i det sårbare naturområde. Melby renseanlægs effektive rensning af vandet betyder endvidere, at det er renere vand, der udledes i Kattegat, der heller ikke er sensitiv på samme måde som Isefjorden.   

Tæt samarbejde mellem forsyning, kommune og indbyggere

Orbicon har bidraget med rådgivning lige fra projektets begyndelse med beregninger af projektets potentiale og økonomiske fordele. Rådgivningen har forsat gennem hele projektet fra projektering til tilsyn af selve byggeriet. Undervejs har Orbicon ikke kun samarbejdet med Halsnæs Forsyning og kommune, men har gennem dialog med de direkte berørte grundejere og borgermøder også informeret de mange beboere, der har oplevet projektet helt tæt på.

 

Projektet beregnes samlet til at kunne føre til en besparelse på ca. 3 mio. årligt.

Projekt
Bygherre
Halsnæs Forsyning
Størrelse
13 km.
År
2015-2018
Partner
Anlægsentreprise
Barslund A/S
El-entreprise
MK Elektrik
Maskineentrepreprise
Grønbech og Sønner
Kompetence
Rolle
Totalrådgiver