Nye ungdomsboliger i Valby

Nye ungdomsboliger spirer frem i den voksende bydel ved Valbys gamle grønttorv.

(Visualiseringer: Kullegaard Arkitekter)

Eftertragtede ungdomsboliger i spirende bydel

Orbicon arbejder i øjeblikket på et større byggeri af ungdomsboliger på Poppelstykket 8 ved Valbys tidligere grønttorv. I samarbejde med entreprenør Gråkjær A/S og Kullegaard Arkitekter skal der bygges 5 etager med nye ungdomsboliger i den spirende bydel ved Ny Ellebjerg station. Bygningens 1.-5. etage skal rumme ungdomsboliger og tillæggende fællesarealer, mens stueetagen er forbeholdt serviceerhverv. Under terræn skal der være en parkeringsplads og depotrum tilknyttet ungdomsboligerne og erhverv.  

Designet som en slange, der snor sig gennem græsset

Byggeriet på Poppelstykket imødekommer den stigende efterspørgsel på ungdomsboliger i Københavnsområdet, men udnytter også bydelens udvikling til at skabe attraktive boliger for unge, der i nærmeste fremtid kan benytte sig af metronetværket fra Ny Ellebjerg station. Projektet har et ambitiøst design, hvor bygningen ligner en slange, der snor sig gennem de etablerede grønne områder. Øverst på bygningen vil der være en tagterrasse med udsigt over grønttorvet. 

Rådgivning inden for mange fagområder

Orbicon vil fungere som rådgiver i byggeriets planlægningsfase og vil i samarbejde med entreprenør og arkitekter stå for dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt samt opfølgning. Her har Orbicon ansvaret for bl.a. installationer, konstruktioner, IKT-ledelse og miljø. Byggeriet forventes at stå færdigt i 2019. 

Hala Qaddoura

Projektchef
+45 28 60 56 33
Projekt
Bygherre
Gråkjær
Beliggenhed
Valby
Størrelse
12.000m2
Byggeår
2018-2019
Samarbejde
Arkitekt
Kullegaard
Kompetencer
Bygherrerådgiver
Bygherrerådgiver