Nye parkeringshuse i Næstved

I årevis har de mange pendlere i Næstved haft svært ved at finde parkeringspladser, men det skal to nye parkeringshuse være med til at ændre.

Flere parkeringspladser til pendlere 

I mange år har pendlere, der dagligt tager til deres arbejdsplads via stationen i Næstved skulle kæmpe sig til en parkeringsplads, fordi antallet af pendlere ikke har stemt overens med omfanget af parkeringspladser. Derfor vil Næstved Kommune etablere to nye parkeringshuse, som skal skabe parkeringspladser til de mange pendlere. 

Det ene parkeringshus bygges på den såkaldte Tjæregrund ved Rampen vest for togbanen, mens det andet etableres på Grønvej på den anden side af skinnerne. Parkeringshuset på Grønvej bygges på en allerede etableret parkeringsplads, der dog nedlægges til fordel for det nye parkeringshus, der skaber flere parkeringspladser. 

Parkeringshuse i forskudte niveauer

De to parkeringshuse skal tilsammen rumme i alt 770 parkeringspladser til pendlere og ansatte i virksomheder tæt på stationen i Næstved. Parkeringshuset ved Rampen har fire etager og har 470 parkeringspladser, mens parkeringshuset på Grønvej er lidt mindre med tre etager og 300 parkeringspladser. I begge parkeringshuse er etager etableret med forskudte niveauer, der kobles sammen af to rampeanlæg, som er placeret i hver sin ende af parkeringshuset. De forskudte niveauer betyder at kørsel op og ned i bygningen foregår let og naturligt. I parkeringshuset ved Rampen etableres der i stuen desuden et lokale, der kan bruges som værksted eller teorirum til undervisning i eksempelvis knallertkørsel.

 

 

Søren Ditlevsen

Chefrådgiver
+45 61 20 71 37

Jeg har som repræsentant for Næstved Kommune haft et konstruktivt, kompetent og meget engageret samarbejde med Orbicon i rollen som bygherrerådgiver i alle faserne. Alle opgaver er modtaget og håndteret professionelt og seriøst, og jeg har gennem hele forløbet været tryg ved de anbefalinger og den rådgivning, jeg har modtaget. Birgit Flinch Melsen, projektingeniør i Næstved Kommune

 

- Birgit Flinch Melsen, projektingeniør i Næstved Kommune
 

rådgivning fra dag et

I projektet har Orbicon fungeret som underrådgiver for den ledende bygherrerådgiver HLA Architects A/S. Her har Orbicons eksperter inden for byggeri rådgivet bygherre gennem udarbejdelsen af udbudsmaterialet til totalentreprisen allerede ved projektets begyndelse og senere i forbindelse med gennemførelse af udbuddet og vurdering af tilbud til totalentreprisen. Totalentreprisen er vundet af 5E Byg A/S med rådgivning fra Aarstiderne arkitekter og COWI. Parkeringshuset på Grønvej forventes at stå færdigt ultimo august 2018, mens parkeringshuset ved Rampen står færdigt i december 2018. 

Projekt
Bygherre
Næstved Kommune
År
2017-2018
Størrelse
18.820m2
Beliggenhed
Næstved
Partnere
Entreprenør
5E Byg A/S
Arkitekt
Aarstiderne
Ingeniør
Cowi
Advokat
Publicure
Kompetencer
Rolle
Bygherrerådgivning