Nedsivningsanlæg skaber frodige boligområder i Gladsaxe Kommune

Et klimatilpasningsprojekt om nedsivning af regnvand forhindrer overbelastning af kloakker og skaber grønne boligområder i Gladsaxe Kommune.

Klimatilpasning forvandler regnvand til grønne områder

Ved kraftige regnskyl overbelaster det rene regnvand ofte kloakker og blandes med spildevandet, der sendes til rensning. For at undgå et sådant ressourcespild har Gladsaxe kommune og boligforeningerne ABG og GAA i samarbejde med Novafos udført et større fælles klimatilpasningsprojekt om nedsivning af regnvand. Projektet betyder, at regnvandet ikke længere ender i kloakken med spildevandet, men i stedet håndteres i boligområdets nedsivningsanlæg og gennem vandgennemtrængelige belægninger på parkeringsplads og veje. 80 % af vandet, der før endte i kloakken, nedsiver nu i boligområdets nedsivningssanlæg, mens grøfter omkring bygningerne bruges til transport af skybrudsregn. På den måde udnyttes regnvandet til at skabe frodige, grønne områder for beboerne, samtidig med at regnvandet ikke længere belaster områdets kloaksystemer.

Rikke Høy Eskedal

Landskabsarkitekt
+45 23 65 04 01

"Vi vil gerne have, at regnvandet nedsiver i jorden, så det ikke skaber en masse problemer for kloaksystemerne, men samtidig kan vi bruge projektet til at skabe forskellige udendørsarealer for beboerne i boligområdet. De ændres fra store grønne plæner til et grønt område, som kan nogle andre ting. Det bliver mere frodigt, mangfoldigt og varieret.”

- Rikke Høy Eskedal, landskabsarkitekt og projektleder i Orbicon

Rådgivning i tæt samarbejde

Som rådgiver gennem hele projektforløbet har Orbicon være involveret i projektets skitseprojekt, myndighedsansøgning, projektering og udbud, samt byggeledelse i anlægsfasen. Hos samarbejdspartneren Novafoss påpeges betydningen af en åben dialog i projektet:

Med en konstruktiv og åben dialog har Orbicon været med til at sikre et godt samarbejde blandt de mange interessenter på projektet, trods mange udfordringer på et stort LAR projekt som dette. 

- Martin Andersen, projektleder hos Novafoss.


Desuden har Orbicon gennem projektet været i tæt kontakt med Gladsaxe kommune og beboerne i boligområdet, der løbende har haft mulighed for at have indflydelse på projektet. Netop denne dialog har været positiv for projektet mener Gladsaxe Kommune.

Vi var rigtig glade for de månedlige nyhedsbreve til beboerne og ”åbent skur” var rigtig fint. Der var en rigtig god gensidig orientering mellem kommune og rådgiver.

- Anne Stougaard, chefkonsulent i By- og miljøforvaltningen i Gladsaxe Kommune.

80% af vandet - der før endte i kloakken - nedsiver nu i boligområdets nedsivningssanlæg

PROJEKT
Bygherrer
Gladsaxe Kommune, Novafoss, samt boligforeningerne ABG og GAA
Størrelse
17.000m2
Beliggenhed
Gladsaxe
Byggeår
2014-2017
KOMPETENCER
Rolle
Bygherrerådgivning
Partnere
Entreprenør
Hoffmann A/S