Marienlund Plejecenter

Her får 120 ældre borgere mulighed for moderne boliger med demenssikring, energieffektivitet og gode arbejdsforhold for medarbejderne.

Et hyggeligt og aktivt ældreliv i innovative omgivelser

Herreværelse, velværerum, aktivitetskøkken, café og træningsstier. Marienlund Plejecenter sætter på mange måder nye standarder for ældreboliger. Visionen hos Silkeborg Kommune var at skabe et nytænkende plejecenter med plads til forskellighed – et hyggeligt og aktivt hverdagsliv, der samtidig giver medarbejderne gode arbejdsforhold.

Marienlund består af en plejebolig i fem etager og en centerbygning i 2 etager med P-kælder. Bebyggelsen er omgivet af afvekslende udearealer, der danner rammen om et trygt og aktivt liv for både beboere og gæster. Udearealerne er inddelt i zoner med opholdsrum og træningsstier, der indbyder til aktiviteter og hyggeligt samvær. Plejecenteret kan rumme 120 plejeboliger, 35 hvilepladser, center- og træningsfunktion og personalefaciliteter.

Bæredygtighed og energieffektivitet har været centrale begreber for byggeriet, der overholder kravene i lavenergiklasse 2015. Faktisk forventes energiforbruget at blive 45 % lavere end i standardbyggeri. Det skyldes blandt andet, at der etableres solceller, der producerer strøm til boliger og serviceareal med en årlig produktion på minimum 90.000 kWh.

Jens Vilandt

Projektchef
+45 30 66 12 61

"Vi har oplevet en stor velvilje til at få lavet et godt projekt. Orbicon har været gode til at lytte til bygherrens krav og ønsker og samtidig finde en passende form på møder og kommunikation i samarbejdet. I forbindelse med varmesystemet var flere alternativer i spil og gennem en grundig, analytisk tilgang fandt vi den bedste løsning. Vi ender med et plejecenter, hvor vi ved, at de totaløkonomiske bedste løsninger er valgt."

– John Lund, projektleder i Silkeborg Kommune

Større bæredygtighed og bedre livs- og arbejdsvilkår

Marienlund er et ambitiøst byggeprojekt, der kan forbedre livs- og arbejdsvilkår for beboere, brugere og medarbejdere og dermed bidrage til en vigtig samfundsopgave. Samtidig er der lagt vægt på bæredygtige løsninger og materialevalg. Projektet afspejler på mange måder de mål og værdier, vi hos Orbicon arbejder for.

Orbicon har været engageret i en dialogbaseret proces omkring idéoplægget og den indledende planlægning, hvor en lang række nøglepersoner er blevet inddraget og har skabt indsigt i brugernes behov og den hverdag, som Marienlund skal danne rammen om. Desuden har vi varetaget alle ingeniørdiscipliner i forbindelse med idéoplæg, byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt og hovedprojekt og ført tilsyn med projektet i byggefasen.

Et intelligent lysstyringsstyringssystem understøtter beboernes døgnrytme og alarmerer personalet ved atypisk adfærd. Det skaber tryghed og trivsel.

Projekt
Bygherre
Silkeborg Kommune
Størrelse
16.000 m2
Beliggenhed
Silkeborg
Byggeår
2015–2017
Partnere
Arkitekter
Årstiderne Arkitekter og Entasis Arkitekter
Kompetence
Rolle
Projektering af alle ingeniørdiscipliner