Lemvig rider stormen af med ny byudvikling

Efter mange år med oversvømmelser har Lemvig Kommune igangsat et klimatilpasningsprojekt, der skal sikre stormflodssikring og samtidigt skabe rekreative områder.

Stormflodssikring skaber rekreative områder

I 2012 satte det lokale rådhus i Lemvig en proces i gang, der på sigt skulle sikre en klimatilpasning og en stormflodssikring, der samtidig kunne agere løftestang for hele byens udvikling. Man vil barrikadere sig imod højvande, der samtidig kan frigøre ressourcer til at skabe rekreative muligheder og mødesteder i byrummet. Lemvig Kommune og Realdania søsatte i efteråret sidste år en klimatilpasning af Lemvig Bedding og Østhavn. I totalentreprise med Ivan Jakobsen Entreprenørfirma og landskabsarkitekterne hos SLA skal Orbicon realisere denne målsætning. Orbicon står for blandt andet vurdering af de geotekniske forhold, skitse- og detailprojektering af højvandssikring, pælefunderede trædæk, beddingsbro, samt fagtilsyn.

 

Lemvig_havnFNS verdensmål

Byens sikring smelter sammen med kulturen

Klimaløsningerne vil være multifunktionelle, og tænker konsekvent borgerne og Lemvigs kulturliv ind i sammenhængen. Således vil Højvandsmuren blive udstyret med sidde- og læmuligheder, og blive udsmykket med markeringer af lokalhistoriske højvandshændelser. Østhavnens fremtidige drift betyder også, at lastvogne skal kunne passere på tværs af muren, der lader sig gøre ved store aluminiumsporte, som lukkes forud for stormflod.

Flere trappeanlæg, som eksempelvis Beddingstrappen, Håndværkerdækket og Vidensscenen vil således give mulighed for henholdsvis en kajakanløbsplads og foredrag og musik og andet aktivitet, samtidig med, at de har tilknytning til Højvandsmuren.

En af planlæggerne for Lemvig Kommune, Lotte Juul, tilføjer, at projektet er en af de sidste strækninger af fornyelsen af Lemvig Havn, som man har arbejdet på siden 2010. Hun bekræfter, at restaureringen af havnen i høj grad er tænkt som en aktiv del af byen.

Helle Otzen

Diplomingeniør
+45 20 53 91 25

’’Hele baggrunden for det her projekt har været, hvordan man kan lave en højvandssikring uden, at det bliver en barriere for adgangen til havnen og vandet. Så det bliver en attraktiv destination at komme ned til, i stedet for bare at blive mødt af en mur’’  

- Helle Otzen, projektleder hos Orbicon.

Udfordrende jordbundsforhold

Højvandsmuren skal i første omgang etableres for stormflod til kote +2,45, men der forberedes en senere forhøjelse til kote +3,00, hvilket har krævet ekstra sikring mod blandt andet understrømning og fundamentets bæreevne. Funderingen af anlæggene på vand er desuden udfordret af stærkt sætningsgivende jordbundsforhold, helt op til ca. 40 m blød bund i form af gytje. Dette omtaler Helle Otzen som ’’den største ingeniørtekniske udfordring for projektet.’’

Det er derfor meningen, at konstruktion og design med tiden skal kunne justeres, efter omstændighederne. Særligt beddingsbroen, der er en flytbar stålkonstruktion, vurderer Helle Otzen til at være en ret særlig løsning. Den ligner en fast bro fra alle sider, men kan sænkes og fjernes til de både, der skal hales op på beddingen, da den aktive bedding fortsat skal være fuldt funktionsdygtig og samtidig fungere som attraktion for Lemvigs beboere i det nye byrum.

Den største ingeniørtekniske udfordring for projektet er funderingen af anlæggene på vand på grund af stærkt sætningsgivende jordbundsforhold. 

Projekt
Byggeår
Forår 2017-2018
Beliggenhed
Lemvig
Kompetencer
Rolle
Underrådgiver
Partnere
Bygherre
Lemvig Kommune med økonomisk støtte fra Realdania
Entreprenør
Ivan Jakobsen Entreprenørfirma
Landskabsarkitekt
SLA