Ladegårdsparken

Mange års brug sætter sine spor. Med en omfattende opdatering af det eksisterende boligbyggeri har Ladegårdsparken fået et nyt og moderne udtryk.

Nyt liv til Ladegårdsparken

Ladegårdsparken er et almennyttigt boligbyggeri i Holbæk opført i 1973-1978 med 900 boliger. Efter mange års anvendelse er boligafdelingen blevet godt nedslidt, og har derfor gennemgået en omfattende renovering. Selve renoveringen er støttet af Landsbyggefonden, og beboerne er inddraget både i selve processen og ved sammenlægning af lejligheder.

I alle boliger er der udført nye køkkener, nye gulve, udskiftning af faldstammer og vandrør, udskiftning og merisolering af tag, betonrenovering af facader samt etablering af elevatorer i 17 opgange. Med fokus på høj kvalitet vil bebyggelsen bevare sit nye og moderne udtryk langt ind i fremtiden. Renoveringen omfatter desuden en ombygning af ca. 350 boliger.

Også udearealerne er forskønnet. I disponeringen af altaner, ude- og ankomstarealer er der lagt vægt på at skabe trygge og attraktive private uderum. Der er etableret nyt fælles torv, nye legefaciliteter til de mindste, festplads ved gadekæret og samtidig er trafikken blevet reguleret, så området ikke længere fungerer som gennemkørselsvej. Der er desuden opført aktivitetshus for børn og unge med mulighed for at lege og spille bold både ude og inde. Derudover er der etableret altaner med maksimal arealudnyttelse, og private uderum er afskærmet og gjort mere attraktive.

Peter Hamilton Bernth

Afdelingschef
+45 24 82 02 79

Samarbejde på tværs

Helhedsrenoveringen har krævet et omfattende samarbejde mellem samtlige af projektets parter, herunder også beboerne. Der har desuden været stor fokus på gode tekniske og langtidsholdbare løsninger.

Orbicon A/S yder, som underrådgiver til Rubow Arkitekter, forundersøgelser af kloakker, tage, facader og installationer, projektering og fagtilsyn af samtlige ingeniørdiscipliner, samt delt byggeledelse med arkitekten.

Ladegårdsparken er indstillet til Jubilæumsprisen 2017, der kårer Danmarks bedste almene renoveringsprojekt. Jubilæumsprisen er en særlig pris, der uddeles i anledningen af RENOVER prisens femårs-jubilæum.

Projekt
Bygherre
Holbæk Boligselskab
Beliggenhed
Holbæk
Omfang
61.000 m2
Projektår
2011-2014
Partnere
Arkitekt
Rubow Arkitekter A/S
Landskab
Opland Landskabsarkitekter
Kompetence
Rolle
Underrådgiver