Karens Minde Aksen

I Karens Minde Aksen i Københavns Sydhavn skal et nyt klimatilpasningsprojekt skabe rekreative områder og biodiversitet, samtidig med at det spiller en vigtig rolle i Københavns Kommunes samlede skybrudplan.

Skybrudssikring bliver til rekreative områder

I Sydhavnen er der i mange år blevet efterspurgt tiltag, der kan gøre området endnu mere sammenhængende og hyggeligt og samtidig give plads til til diverse kulturelle aktiviteter. Københavns Kommune har hertil et ønske om at skybrudssikre København for at undgå store oversvømmelser og de voldsomme ødelæggelser samt økonomiske omkostninger, som de medfører. Disse to ønsker forenes i et stort klimatilpasnings- og fornyelsesprojekt i Karens Minde Aksen til glæde for borgere i Sydhavnen og med stor betydning for Københavns samlede skybrudplan. 

biodiversitet og sociale aktiviteter

Karens Minde Aksen strækker sig fra P. Knudsens Gade i Nord via Sjælør Boulevard og hele vejen til Troldeskoven i Syd. Området er mere en 37.000m2 stort med masser af muligheder for fornyelse. Områdets rekreative områder skabes med henblik på større mulighed for kulturelle og sociale aktiviteter, mens parken omkring Karens Minde Kulturhus skal gøres mere tryg. Samtidig er der fokus på at skabe flere attraktive grønne områder, der kan skabe et bedre udgangspunkt for en større biodiversitet. Vigtig for projektet er dog dets rolle i Københavns Kommunes skybrudsplan, hvor det skal sikre forsinkelse og håndtering af 15.000m3 vand. 

 

FNS verdensmål

 

Samarbejde på tværs af ekspertiser

Projektet vil indtil 2020 være centreret om projektudvikling og projektering, mens den egentlige udførsel først begynder i 2020 og forventes at afsluttes i sommeren 2021. Projektets kompleksitet - der involverer både skybrudssikring, rekreative områder og et ønske om større biodiversitet - betyder, at Orbicon har involveret eksperter fra mange forskellige afdelinger for at opnå det bedst mulige resultat i Karens Minde Aksen. 

Det er et stort tværfagligt samarbejde, der er foregået på tværs af Orbicons Miljø-, Forsynings- og Byggeridivision. Der er blevet trukket på ekspertise på alt fra forsyning og infrastrukturområdets viden om trafikplanlægning, pumper og anlægsteknik til Miljøområdets ekspertise indenfor jordforurening, grundvand og biodiversitet kombineret med Byggeridivisionens erfaring med belysning, arbejdsmiljø og myndighedshåndtering.

Alt med det formål at skabe skønne grønne og rekreative områder, mulighed for bevægelse og fællesskab og samtidigt sikre mod skybrud på bedste vis via omfattende hydrauliske beregninger og vandhåndteringsprincipper.

Jens Lauritz Hansen

Markedsansvarlig
+45 23 72 68 82
Projekt
Kunde
Københavns Kommune
Lokation
Københavns Sydhavn
Størrelse
37.000m2
År
2018-2020
Partnere
Totalrådgiver
Schønherr A/S
Underrådgiver
GivRum
Kompetencer
Rolle
Underrådgiver