Ilimanaq - En lille grønlandsk landsby i udvikling

Kloakering og nybyggeri skaber turisme og øget vækst i den lille vestgrønlandske by Ilimanaq, der før 2015 var uden både kloaksystem og vandforsyning.

Fra isoleret landsby til turistattraktion

På Grønlands vestkyst, syd for Ilulissat, ligger den lille grønlandske bygd, Ilimanaq. Indtil 2015 var der ingen kloakering, ingen vandforsyning og området var ikke kortlagt af Asiaq-instiuttet, der betjener virksomheder og myndigheder med lokalkendskab og understøtter planlægning af infrastruktur.

Men i 2015 påbegyndte man et stort projekt, der skulle skabe bedre vilkår i den lille grønlandske bygd. Man ville etablere kloaksystem og vandforsyning, men samtidig også restaurere to historiske huse fra 1700-tallet og etablere nye turisthytter, hvorfra man kunne opleve den smukke natur omkring Ilimanaq. Projektet havde til formål at skabe rammer for både økonomisk og social fremdrift, bl.a. gennem en ambition om øget turisme. 

ambitiøst projekt, der gavner lokalbefolkningen

Kloakeringsprojekt blev gennemført som et partnerskabsprojekt mellem Realdania By & Byg, den tidligere Qaasuitsup Kommunia og World of Greenland. I projektet designede Orbicon Artics eksperter kloaksystem og vandforsyning, men var også med til at forny en råvandsledning på 2300 meter, der betyder at bygden har forsyning af helårs-drikkevand. Kloakeringen udgør 350 meter i form af et hovedrørledningssystem både på land og under havets overflade. Kloakeringen har haft en enorm betydning for de to historiske huse fra 1700-tallet, de nye turisthytter, bygdens forsamlingshus og servicehus, der alle som noget helt nyt har fået vandskyllende toiletter, samt rindende varmt og koldt vand. Der er endvidere planer om at hovedkloakledningen skal tilkobles bygdens beboelseshuse i fremtiden.

 

 

Hytterne har været næsten fuldt booket hele sommeren. Det skaber vækst og omsætning i bygden, og i det ene historiske hus er der et meget fint spisehus. Befolkningen vokser, og levestandarden er forbedret.

 

- Birkir Rutsson, projektleder i Orbicon

et udfordrende projekt

Projektet var dog en stor udfordring for eksperterne i Orbicon Arctic. Ilimanaq ligger nemlig både i et sump- og klippeland, der skabte udfordringer med højdekoordinatorer, vand og myg. Den isolerede landsby var desuden svær at nå frem til på grund af Ilulissat Isfjord, der betød af eksperter måtte tænke kreativt og benytte sig af alternative kort og fotos.

Projekt
Bygherrer
Wolrd of Greenland, Realdania By & Byg, Qaasiutsup Kommunia
Projektår
2015-2017
Lokation
Vestgrønland
Partnere
Rådgiver
CBCL Ltd
Kompetencer
Rolle
Rådgiver på forsyningsprojektet og bygherrerådgiver på de historiske huse