Herlev Hospital

Herlev Hospital har med ny udbygning særligt fokus på bedre brugeroplevelse, 3D-digitalisering og stærk integration af uderum.

Sanselig ramme for patienter, pårørende og medarbejdere

Udbygningen af Herlev Hospital ændrer det samlede kompleks fra at være et meget ’stort hus’ på en flade uden uderum, til at blive en ’bebyggelse’ med en vifte af karakterfulde enheder og et forløb af oplevelsesrige uderum. Den store udbygning af Herlev Hospital indeholder blandt andet en ny akutmodtagelse og et kvinde-barn-center. Derudover indebærer opgaven en samlet helhedsplan for det fremtidige Herlev Hospital med yderligere mulighed for udbygning.

Fremtidens Herlev Hospital skal have en lang række andre kvaliteter end teknologi. Det skal være en værdig og sanselig ramme for patienter, pårørende og medarbejdere. Med en human bygningsskala og adspredende, beroligende rumligheder, vil Herlev Hospital danne en overskuelig, genkendelig ramme om det gode patientforløb.

Hospitalsbygningerne, som opføres i energiklasse 1, består af to kvadratiske grundrids i 2 etager plus kælder, med 3 etagers cirkulære sengebygninger oven på hvert kvadrat. Bygningernes placering skaber en række af indbydende uderum.

3D-digitalisering erstatter traditionelt papir

Udbygningen af Herlev Hospital er ikke tegnet på traditionelt papir. Derimod er papir erstattet af en digital bygningsmodel i 3D, som er benyttet som grundlag for opførelse af de bærende konstruktioner - se billederne ovenfor. Det har gjort projektet mere smidigt og transparent for alle involverede i byggeriet. Også for håndværkerne, der skal bygge det. Det har derfor skabt bedre overblik og kommunikation på byggepladsen.

Indbydende uderum skaber unikt miljø

Hospitalets uderum formgives og sammensættes med frodige gårdrum, grønne taghaver og et stort centralt grønt hjerte. Vand er et vigtigt sanseelement og optræder som vandstøv, vandspejl eller simple vandpytter. Da mange af hospitalets brugere opholder sig bag vinduesglas, er landskabet også tilrettelagt som en række 'skilderier', der skifter karakter i takt med årstiderne og hospitalets rytme.

I forbindelse med projektet deltager Orbicon i den styregruppe, der sikrer projektkravene til bæredygtighed. Orbicon yder projektering af konstruktioner, anlæg, kloak og regnvandshåndtering, samt rådgiver om miljø, arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed, trafikplanlægning og bæredygtighed, samt udbudsrådgivning.

I forbindelse med udbygningen af Herlev Hospital opføres et parkeringshus for 500 biler og et rensningsanlæg for hospitalsspildevand.

Projekt
Bygherre
Region Hovedstaden
Størrelse
56.600m2
Beliggenhed
Herlev
Projektår
2011-2019
Partnere
Arkitekter
Henning Larsen Architects + Friis & Moltke
Ingeniører
NNE Pharmaplan + Norconsult
Entreprenør
NCC Danmark
Kompetence
Rolle
Ingeniørrådgiver i konsortium