Fryseteknologi fjerner jordforurening

Innovativ fryseteknologi skal rense forurenet jord både billigere og mere bæredygtigt.

Fryseteknologi fjerner jordforurening

Forurenede grunde udgør ikke kun en potentiel fare for helbredet, men er også en kilde til store økonomiske udgifter, da rensning eller oprydning af en forurenet grund kan være forbundet med betydelige omkostninger. Specielt grunde, hvor undergrunden består af lerjord, er særligt komplicerede, for her har man hidtil kun kunnet løse problemet ved at varme jorden op eller grave jorden helt væk. I Danmark findes der ca. 1.500 grunde af denne type.

Orbicon deltager i et nyt forskningsprojekt i samarbejde med Geo, GEUS og entreprenøren Frisesdahl. Projektet er finansieret af Region Hovedstaden og Innovationsfonden, og afprøver en ny teknologi, der sandsynligvis kan halvere udgifterne i forbindelse med rensningen af den forurenede lerjord. Man fryser den.

Intet affald at fjerne – den kemiske proces neutraliserer forureningen

Navnet på teknologien er CryoRem og er godt på vej til at ændre den måde, man kan rense forurenede lerjordsgrunde. Teknologien testes for tiden i en grusgrav i Kallerup, og hvis det går som forventet, vil metoden både være billigere og mere bæredygtig end de metoder, der benyttes i dag. Teknikken består i, at man gradvist afkøler og nedfryser den forurenede jord, hvorved der skabes et miljø i den frosne jord, der gør det muligt at omsætte eller neutralisere forureningen.

Da jordtypen moræneler, som man benytter denne metode i, er meget almindeligt forekommende i Danmark og mange andre steder på den nordlige halvkugle, er der et stort potentiale for teknikken, når den bliver færdigudviklet.

Thomas Hauerberg Larsen

Udviklingsleder
+45 21 59 81 56

"Metoden er egnet til den jord, der har en kornstørrelsesfordeling, man typisk finder i det moræneler, der er aflejret i store dele af Danmark og andre områder på den nordlige halvkugle. Moræneler er samtidigt en af de jordarter, hvor det er svært at bruge andre metoder til at styre den kemiske reaktion, der kan nedbryde en forurening"


- Thomas Hauerberg Larsen, udviklingsleder i Orbicon

Stadig på forsøgsstadiet

Pilotprojektet afvikles over en periode på tre år sammen med en række beregninger og laboratorieforsøg. Der vil endnu gå nogle år, før metoden er produktmodnet, og den vil forhåbentlig få sin berettigelse i forhold til bestemte typer af geologi og forurening på linje med andre metoder, der bliver brugt i forbindelse med rensning af forurenet jord.
 

Læs mere om fryseteknologi på Ingeniøren. 

Det koster mellem 10 og 15 mio. kr. at rense en grund på 1.000-5.000 kubikmeter jord. Den nye teknologi anslås at kunne gøre det for det halve.