Friheden I

Hårdt tiltrængt renoveringsprojekt skal forbedre boligblokke og nærmiljø gennem energioptimering og et tidssvarende look.

Omspændende renoveringsprojekt

Det er bestemt ikke et lille projekt at renovere 1.170 boliger fordelt på 22 blokke og 123 opgange. Ikke desto mindre gennemgår Boligselskabet Friheden i Hvidovre en tiltrængt og omfattende helhedsrenovering både indvendigt og udvendigt af boligafdelingen Friheden I. Helhedsplanen medfører derfor en lang række byggearbejde for at forbedre både de enkelte boliger og boligområdets nærmiljø.

Etagebyggeriet er opført i 1961-1963 og består af boligblokke i 3 og 4 etager. Efter en lang årrække har boligafdelingen nu en række mangler. Ingen boliger i den eksisterende bebyggelsen opfylder krav om tilgængelighed, idet alle lejligheder har adgang via trapper. Derfor ombygges 14 eksisterende boliger til familieboliger med tilgængelighed.

Ligeledes trænger boligafdelingen til et mere tidsvarende look og et bedre indeklima. Derfor omfatter renoveringen udskiftning af vand- og afløbsinstallationer inkl. ny sanitet, nye entredøre, etablering af mekanisk ventilation, udskiftning af tage, vinduer og døre, efterisolering og beklædning af facader og gavle, udskiftning af kloakker samt etablering af lokal afledning af regnvand (LAR).

Theis Pommergaard Seier

Projektchef
+45 24 87 15 52

Energieffektive kvalitetsløsninger

En væsentlig del af renoveringen har været at inkludere energibesparende og bæredygtige initiativer. Et udpluk at disse tiltag omfatter genbrug af tag-vand, lavenergibelysning, LED, ventilation med varmegenvinding, passiv solvarme samt solceller. Desuden er der med energirigtige løsninger i renoveringen sikret, at BR10 er overholdt i forhold til isolering af klimaskærm.

Orbicon yder, som totalrådgiver på projektet, 3D-projektering og fagtilsyn af ventilation, VVS og el, projekteringsledelse, IKT-koordinering, arbejdsmiljøkoordinering, byggeledelse, afleveringsforretning og 1-års gennemgang, samt udbud i henhold til EU-direktivet.

Renoveringen indbefatter blandt andet, at alle døre og vinduer skal udskiftes. Det løber op i omkring 10.000 vinduer i alt.

Projekt
Bygherre
Boligselskabet Friheden v/ KAB
Beliggenhed
Hvidovre
Omfang
81.900 m2
Projektår
2009-2018
Partnere
Arkitekt
Friborg & Lassen A/S
Konstruktioner
JPE Rådgivning ApS
Landskabsarkitekt
LiWplanning
Kompetence
Rolle
Totalrådgiver