Ellebjerg Skole

Efter 6 årtiers brug var Ellebjerg Skole slidt ned, men efter gennemgribende renovering fremstår skolen igen flot og moderne med en reducering i energiforbruget.

Gammel kærlighed ruster ikke

Ellebjerg Skole er opført i 1948-1950, og er oprindeligt tegnet af Povl Baumann, som var en af datidens bedste arkitekter. I 1950 fremstod Ellebjerg Skole som en flot og moderne skole, men efter 6 årtiers brug og nye krav til læringsmiljøer var det nødvendigt med en gennemgribende renovering og seriøs opdatering af faciliteterne. Med respekt for de eksisterende bygninger fremstår skolen nu som en forynget dokumentation for historisk kvalitet.

Ved projektets opstart blev der gennemgået en række ind- og udvendige genopretningsaktiviteter. Prioriteringen af disse aktiviteter indebar en grundig gennemgang af de driftsmæssige foranstaltninger, således at genopretningens indsatsområder sikrer nem og billig vedligeholdelse, lang levetid og en reducering i energiforbruget. Som en del af genopretningen blev idrætssalene totalrenoveret og der blev etableret nye omklædnings- og badefaciliteter, faglokalerne blev omdisponeret og totalrenoveret, og der er udarbejdet projekt for lokal nedsivning af regnvand (LAR).

Charlotte Klarskov Andersen

Afdelingschef
+45 41 70 47 19

Renovering sænker energiforbrug

Orbicon har som totalrådgiver varetaget projekteringsledelse og IKT-koordinering, arbejdsmiljøkoordinering, registrering og projektering af tekniske installationer, prisindhentning (hovedentreprise), udarbejdelse af kontrakt med entreprenør, myndighedsprojekt, byggeledelse og fagtilsyn, afleveringsforretning og garantieftersyn samt teknisk byggeregnskab.

Genopretningen omfattede i hovedtræk:

 • Udskiftning af tage, tagrender, vinduer og sålbænke
 • Genopretning af murværk og istandsættelse af udvendige døre
 • Udskiftning af kloakker og regnvandsledninger tilsluttet rensebrønde
 • Afvanding af lyskasser og kældernedgange
 • Nye belægninger og sandfangsbrønde i gårdarealer
 • Istandsættelse af faglokaler, trapper og foyer
 • Udskiftning af varmeanlæg og ny varmecentral
 • Asbestsanering af brugs- og varmtvandsrør
 • Fornyelse af elinstallationer
 • Etablering af mekanisk ventilation i fællesrum, klasse- og faglokaler
 • CTS-anlæg

Projektet er udviklet i tæt samarbejde med brugerne i en intensiv brugerproces, og har reduceret skolens energiforbrug med 20-25%.

Projekt
Bygherre
Københavns Kommune v/KEjd
Beliggenhed
København
Omfang
10.999 m2
Projektår
2011-2014
Partnere
Arkitekt
Friborg & Lassen A/S
Konstruktion
Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S
Kompetence
Rolle
Totalrådgiver