Collective Impact – bedre brug af det åbne land

Realdania indbyder til bredt og nyskabende samarbejde om en mere bæredygtig anvendelse af det åbne land.

Det åbne land som dobbelt ressource

Danmark er et landbrugsland. Men det åbne land er under pres og skal opfylde mange hensyn til bebyggelse, infrastruktur, turisme, m.m. Derfor har de 12 interesseorganisationer i det filantropiske initiativ Collective Impact peget på, at en nytænkning af vores jordfordelingsmetode kan sikre en mere bæredygtig anvendelse af det åbne land.

Den nyskabende og multifunktionelle tilgang til lokale jordreformer bygger på en lokaldemokratisk proces mellem de, som ejer landskabet og i praksis kan iværksætte forandringerne. Dermed kan arealerne bedre blive brugt på en måde, som imødekommer samfundets mange behov for landbrug, natur, vandmiljø, klimasikring, rekreative muligheder og byudvikling.

Collective Impact har håndplukket tre projekter og valgt Orbicon til at varetage den praktiske jordfordelingsplanlægning i de tre projektområder. De tre projekter er placeret i Jammerbugt, Skive og Ringkøbing-Skjern Kommune og kører som pilotprojekter frem til 2018. Efterfølgende bliver resultater og samfundsgevinster af jordfordelingerne dokumenteret af et hold forskere.

Jan Nymark Thaysen

Marketingchef
+45 20 18 04 59

"Orbicon har taget opgaven på sig med stor overbevisning. Det kræver indsigt og erfaring at få alle lodsejere ud som vindere, når der skal byttes, sælges og købes jord i en samlet proces. Den erfaring og indsigt har de dygtige landinspektører fra Orbicon bragt ind i projektet. Det giver en stor tryghed at have Orbicon med."

– Helga Grønnegaard, Sekretariatsleder, Det åbne land som dobbelt ressource

Erfarne landinspektører forhandler jordfordelingen

Orbicon blev valgt til at forestå forhandlingerne om jordfordelingen for de tre udvalgte projekter. Gennem en årrække har vores erfarne landinspektører specialiseret sig i at gennemføre denne type af forhandlinger i forbindelse med blandt andet vådområder, grundvandsbeskyttende skovrejsninger, infrastrukturanlæg og internationale udviklingsprojekter.

Vi har været med i projektet fra start og bistået med rådgivning om jordfordeling til Collective Impact og projektkommunerne i forundersøgelsesfasen. Her besøgte vi udvalgte nøglelodsejere i områderne for at klarlægge deres interesse i projekterne. I de næste faser skal vi i samarbejde med kommunerne realisere projekterne i en proces, hvor det multifunktionelle er i fokus, og dialogen er redskabet.

Projektet ville ikke kunne stå uden Orbicons viden om arbejdet med myndighederi jordfordeling og kontakten til NaturErhvervstyrelsen. 

Helga Grønnegaard, Sekretariatsleder, Det åbne land som dobbelt ressource

Collective Impact er en ny arbejdsform, der her bruges til at skabe samarbejde på tværs af interesser og sikre, at vi anvender vores fælles arealer bedre.

Projekt
Opdragsgiver
Collective Impact enheden Det åbne land (non-profit)
Initiativtager
Realdania
Beliggenhed
Jammerbugt, Skive og Ringkøbing-Skjern Kommuner
År
2015–2018
Partnere
Samarbejdspartnere
De 12 parter i det forpligtende samarbejde Collective Impact er Landbrug og Fødevarer, Økologisk Landsforening, KL, Friluftsrådet, DGI, Dansk Skovforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening.
Kompetence
Rolle
Jordfordelingsplanlægger

Vil du vide mere?

Niels Otto Haldrup

Landinspektør
+45 30 59 55 07