Borren Kultur- og Idrætsanlæg

Nytænkende idrætsbyggeri skaber grundlaget for Borren.

Multifunktionelt idrætsanlæg

Nyt Kultur- og Idrætsanlæg bliver opført i Odsherred, støttet af Lokale- og Anlægsfonden samt den A.P. Møllerske Støttefond, med et areal på ca. 3.400 m2. Det nye center skal erstatte Højby-Hallen, som nedbrændte i 2013. Hvor den gamle idrætshal næsten kun var til idræt, så bliver Borren et multifunktionelt kultur- og idrætsanlæg.

Borren får et markant arkitektonisk udtryk med et tag, der, så at sige, svæver over bygningens forskellige elementer. Omdrejningspunktet bliver idrætsbanen ”Arenaen”, der bliver det store åbne rum i hallen. Arenaen bliver omgivet af en kantzone om banen med nicher til både ophold og aktivitet, et 140m² stort torv ved indgangen, en større lounge og syv forskellige ”huse” inde i bygningen. ”Skydebanen” med kombineret skyde- og billardrum. ”Riddersalen” med en mindre multisal. ”Torturkammeret”, der er et fitnesslokale. ”Karlekamrene” og ”Jomfruburene” dækker over herre- og dameomklædning. ”Magasinet” er depotrum. Dertil kommer køkkenet og biblioteket.

Idrætshallen bygges tæt på Højby Skole, der også bliver aktive brugere af hallens faciliteter, og har medvirket i brugerinddragelsen. Et eksisterende værksted på skolen bliver også en del af hallens faciliteter under navnet ”Smedjen”. Ved værkstedet kommer der en streetbasketbane og en cykelvaskeplads.

Anders Svendborg Andersen

Bygherrerådgiver
+45 24 99 86 15

Lokale ildsjæle i samspil med høj ekspertise

Udviklingen af et nyt multifunktionelt kultur- og idrætshus i Højby udspringer i høj grad af lokale ildsjæles engagement og idéer. Borren - Højby Idræts- og Kulturcenter bliver et byggeri af høj, arkitektonisk kvalitet og bygningen udføres i en kombination af stålkonstruktion og tunge massiver beklædt med tegl.

Orbicon har, som underrådgiver til BBP arkitekter, projekteret alle ingeniørdiscipliner efter 3D-objektbaseret bygningsmodellering (BIM) samt udført totaløkonomiske analyser, arbejdsmiljøkoordinering, byggeledelse, afleveringsforretning og 1 års eftersyn. Projektet lever op til gældende lavenergiklasse BR2015.

Borren var oprindeligt en middelalderlig borg med en klynge huse ved Højby Sø. Den symbolik går videre i arkitekturen, med ”Arenaen” i midten som de seks ”huse” delvist er bygget ind i.

Projekt
Bygherre
Odsherred Kommune
Beliggenhed
Højby
Omfang
3.393 m2
Projektår
2015-2018
Partner
Arkitekt
BBP Arkitekter
Kompetence
Rolle
Underrådgiver