Børnehuset Måløv By

Efter gennemgribende renovering fremstår Børnehuset Måløv By i dag med et flot lysindfald og store indbydende lokaler.

Læring og udvikling i børnehøjde

Børnehuset Måløv By har gennemgået en total ombygning og renovering, samt opførelse af en mindre tilbygning. Institutionen fremstår i dag, som et moderne tidssvarende tilbud til vuggestue og børnehavebørn i Ballerup Kommune, og består af tre huse: Liljen (vuggestue), Kastanjen (børnehave) og Fredegården (børnehave). Ved ombygningen blev der desuden indrettet børnefritidsordning (BFO).

Bygningerne ligger på et skrånende landskab i forskellige niveauer, og bindes sammen af nye gangarealer, trapper, ramper og lifte, så derfor er det skabt en ny hovedforbindelse på tværs af hele institutionen, med niveaufri adgang til alle rum. Derudover er der også tilføjet en ny opholdsafdeling med højt til loftet og store vinduespartier, samt liggerum til hver afdeling.

Sigurd Andersen

Chefrådgiver
+45 25 26 32 33

Energioptimering

Ved renoveringen blev alle bygningsdele isoleret eller udskiftet, så de opnår høj energiklasse. Der er kommet skrå tage på både nye og gamle bygninger med ventilation i loftsrummet. Ventilationen er behovsstyret med detektorer for CO2 og persontilstedeværelse. På sydvendte tagflader er der placeret solceller og solfangere til opvarmning af vand og el-fremstilling. Derudover er gavlene og de nye facader beklædt med skifer og der etableres ABA med tilhørende varslingsanlæg.

Med stor fokus på optimering af energiforbruget blev følgende tiltag projekteret:

  • Solcelleanlæg og solfangeranlæg
  • Grønt tag. Overskydende regnvand ledes til kanaler til legeplads
  • Ekstra isolering i tag, ydervægge og krybekælder
  • Lavenergiruder i vinduer
  • LED-belysning
  • Udskiftning af gaskedel

Orbicon har projekteret alle ingeniørdiscipliner i projektet, samt rådgivet om energioptimering. Projektet lever op til BR 2010, og der er desuden beregnet tilbagebetalingstid for energitiltag.

Byggesagen omhandlede til- og ombygning af den eksisterende institution, mens dele af institutionen var i drift. Byggesagen opdeltes derfor i to etaper.

Projekt
Bygherre
Ballerup Kommune
Beliggenhed
Måløv, Liljevangen 38-42
Omfang
1.585 m2
Projektår
2010-2012
Partner
Arkitekt
Box 25 arkitekter
Kompetence
Rolle
Totalrådgiver
Ydelser
Bygherrerådgivning, Energioptimering, VVS, Bygningsfysik