Visionært klimaprojekt skydes i gang i Randers

Visionært klimaprojekt skydes i gang i Randers

06 december 2017

’Storkeengen’ er et nyt landskabeligt Kinderæg, der med en tre i en-løsning skaber skybruds- og stormflodsbeskyttelse, styrker bynaturen og bringer byen Randers helt tæt på Gudenåen. Orbicon skal i gang med realiseringen af klimatilpasningsprojektet for Vandmiljø Randers og Randers Kommune. 

Vi lokker storken til Randers

Projekt Storkeengen er det første klima- og naturprojekt i Randers Kommunes storstilede byudviklingsprojekt Byen til Vandet, der skal klimatilpasse byen. For at forene by og natur i det ambitiøse projekt er der brug for et stærkt og multidisciplinært team.

- Vi har sammensat et meget tværfagligt projektteam, da der både skal laves skybrudsveje, constructed wetlands, digeanlæg med pumpestation og rekreative anlæg, som skal give borgerne adgang til at opleve naturen på helt nye måder, siger Allan Bo Mikkelsen, der er senior projektleder i Orbicon.

Projektets klimatekniske løsninger er bygget op omkring en styrkelse af vådengens naturværdi og funktionalitet. Ved hjælp af nye skybrudsveje gennem Vorup ledes regnvand til Storkeengen, hvor vandet renses i rensebassiner udformet som naturlige vådengsarealer, inden det ledes videre ud i Gudenåen. Derudover beskytter et nyt dige mellem Storkeengen og Gudenåen de lavtliggende dele af Vorup og naturområderne mod stormflod og skaber rammerne for en god rensning af regnvandet.
 
Naturbeskyttelsen er med til at øge naturoplevelserne og sætte fokus på, hvordan bynatur og byliv forenes. Igennem denne holistiske tilgang skabes en landskabsløsning, der både er klimasikring og by- og naturudvikling.

Hele byens projekt

Storkeengen er et resultat af et engageret samarbejde mellem Vandmiljø Randers, Randers Kommune og rådgiverne Orbicon og C.F. Møller Landscape som underrådgiver. Men også de lokale borgere, interessenter og fremtidige brugere har været med til at præge projektet igennem forskellige former for inddragelse. Det har sikret en mangfoldighed i brugernes muligheder og forståelse for Gudenåens unikke naturressourcer.

- Klimatilpasning er meget mere end en teknisk disciplin. Ved at tænke natur, byrum og inddragelse ind i processen får byen så meget mere ud af indsatsen. Samtidig med at vi løser et meget pressende problem, skaber vi attraktive byrum og stærke fællesskaber. Det er et stærkt og visionært projekt, som vores team er stolt af at være en del af, siger Peter Bassø Duus, der er udviklingskoordinator i Orbicon.

Med ’Storkeengen’ viser Vandmiljø Randers og Randers Kommune dermed hvordan klimatilpasning i kombination med vandrensning og naturformidling kan bidrage til at skabe en attraktiv naturpark for borgerne i Randers. Indledende har Orbicon i tæt samarbejde med C.F. Møller Landscape stået for udviklingen af vådengsområder, skybrudsveje, rekreative aktivitetsanlæg, naturformidling, inddragelses- og kommunikationsproces. Detailprojekteringen er nu i gang med Orbicon som hovedrådgiver og C.F. Møller og Geo som underrådgivere. Senere står Orbicon for EU-udbud og byggeledelse, samt tilsyn på projektet.

Hvis du vil vide mere om Storkeengen, kan du læse om projektet her eller på Randers Kommunes hjemmeside.

For spørgsmål, kontakt:
Senior projektleder Allan Bo Mikkelsen: amik@orbicon.dk, tlf. 21 34 73 56

Del denne side