Vakuumkloakering Gammel teknik - nye muligheder

Vakuumkloakering Gammel teknik - nye muligheder

20 juni 2018

Teknikken vakuumkloakering er de seneste år blevet forbedret kraftigt, og Orbicon er rådgiver på de første store anlæg siden 1980'erne, som ligger ved Mariager Fjord og i Odsherred. Blandt andet har gode erfaringer fra Berlin bevirket, at vi er i gang med at genindføre teknikken, som har store fordele i miljøsensitive områder som sommerhusområder og på steder med fladt terræn, højt grundvand og vanskelige graveforhold.

Stort potentiale

Udviklingen inden for design af vakuumventiler har betyder, at de ikke længere tilstoppes eller bliver utætte, og de er i dag placeret i brønde uden for husene i stedet for i forbrugernes toiletter. Moderne overvågningssystemer reagerer desuden hurtigere på store mændger uvedkommende vand som følge af fejltilslutninger og indsivning. Det giver bedre muligheder for inspektion og vedligeholdelse.

I samarbejde med Mariagerfjord Vand A/S er Orbicon i gang med at indføre vakuumkloakering i Øster Hurup, der omfatter ca. 200 ejendomme. I Odsherred skal teknikken bruges i et lavtliggende område ved Sejerøbugten, der omfatter ca. 400 ejendomme. Potentialet til videre udbredelse vurderes at være stort. 

"En af udfordringerne er, at vakuumkloakering kræver et meget præcist kendskab til hver enkelt sommerhus' kloaksystem og tilslutningsmuligheder. Men hvis forholdene er gunstige, kan en forsyning kloakere for en omkostning pr. sommerhus svarende til tilslutningsbidraget. Det er da interessant", siger Lars Daugaard fra Orbicon, der arbejder med projektet ved Mariager Fjord.

Og der er flere fordele.

"På den lange bane ser det ud til, at vakuumkloakering er den mest miljømæssige og omkostningseffektive måde at håndtere spildevand på, da vi undgår dybe udgravninger og dermed begrænser grundvandssækning mest muligt. Derudover er det kun vakuumstationen og overvågningssytemet, der skal tilsluttes strømforsyningen, og dermed spares strømforsyning til alle minipumpestationerne i et tryksat system", forklarer Camilla Merkel fra Orbicon, der arbejder med projektet i Odsherred. 

Vakuumprincippet

Vakuumkloakering er et alternativ til tryksat kloakering, hvor spildevandet trykkes gennem ledninger med minipumpeanlæg og til gravitationssystemer, hvor spildevandet ved egen kraft løber i ledningerne og opsamles i større pumpestationer. 

Vakuumsystemer kræver ikke så mange elinstallationer, da en enkelt vakuumstation normalt kan dække et større område end en tryksat kloakering og gravitation med pumpestationer.

Vakuumstationen kan samtidig være hovedpumpestationn til vakumtransportsystemet, der pumper spildevandet videre til renseanlægget. Typisk tilkobles der 1-6 huse til en vakuumbrønd. I vakuumbrønden sidder en ventil med styring, og når en vis mændge spildevand er samlet i kammeret, åbnes ventilen og kammeret suges tomt. 

Da ledningsnettet i modsætning til et tryktsat system har undertryk og transport af spildevand sker opblæandet med luft, reduceres luftgener betragteligt. 

Lars Daugaard Andersen

Projektleder
+45 21 15 00 71

Camilla Merkel

Projektchef og markedsansvarlig
+45 23 61 97 27
Del denne side