Tværfagligt samarbejde skal afværge stigende grundvand i byområderne

Tværfagligt samarbejde skal afværge stigende grundvand i byområderne

10 september 2019

Ændrede nedbørsmønstre, øget nedbør og på sigt havstigninger medfører, at grundvandet stiger, og det er især et problem, der ses i de større byområder. Dette problem har det nystartede netværk Grundvand+ sat sig for at finde løsninger på. Netværket består af mere end 20 kommuner og forsyningsselskaber, der i fællesskab skal udveksle erfaringer og viden om området for sammen at kunne finde løsninger på, hvordan problemet håndteres. 

Initiativet bag netværket består af fire specialister, der har hvert sit fagområde. Orbicon bidrager med sin multidisciplinære rådgivning inden for klimatilpasning og håndtering af grundvand, mens Smith Innovation har specialviden om inddragelse af beslutningstagere og udvikling af helhedsløsninger på tværs af fagområder og interesser. 

Desuden er Lundgrens Advokater specialister i innovationsprojekter inden for det offentlige og private, mens Teknologisk Institut besidder specialviden om de tekniske løsninger, herunder spildevand og regnvandshåndtering.

Forskellige fagligheder giver større perspektiv

Det tværfaglige samarbejde giver mulighed for at samle forskellige fagligheder og dermed belyse problemet fra flere sider, og der er mange områder at tage fat i.

For at kunne løse problemerne med stigende grundvand, skal netværket først og fremmest forsøge at afdække problemets omfang og kilderne bag. Samtidig skal der undersøges, hvilke tekniske, finansielle og organisatoriske muligheder, der er til rådighed og hvordan man håndterer det stigende grundvand i takt med byområdernes udvikling.

Derudover skal netværket også klarlægge, hvordan løsningerne skal organiseres og finansieres mellem de deltagerende aktører, da netværket både består af offentlige og private aktører.

"Lige præcis hvordan praksis og regler skal skrues sammen, er svært at sige på nuværende tidspunkt, men vi er i hvert fald på vej med viden og indsigt i, hvordan det kan gøres. Og der er ingen tvivl om, at det bliver nødvendigt", siger Carsten Christiansen, markedschef i Orbicon. 

Læs mere her om netværket

Carsten Christiansen

Markedschef
+45 51 72 70 73
Del denne side