Skab bedre indeklima på din skole

Skab bedre indeklima på din skole

24 april 2018

Mange undersøgelser i den seneste årrække har fastslået, at indeklimaet på steder som skoler og daginstitutioner langt fra er optimale. Det gør lange skoledage ikke kun sure, men i visse tilfælde også sundhedsskadelige.

Forskning peger desuden på, at børn påvirkes og mistrives mere ved et utilstrækkeligt indeklima end de voksne, fordi børnene i højere grad befinder sig i situationer, hvor de skal tage ny viden til sig, hvorimod de voksne kan køre mere på rutiner.

Ud over indlæringsvanskeligheder har børnene også større risiko for at blive syge. En folkeskoleelev har ikke mulighed for at flytte arbejdsplads på samme måde, hvis der viser sig fugt, skimmelsvamp eller dårlig luft i klasselokalet, som de voksne har, hvis deres arbejdsplads er ramt.

Til gengæld oplever pædagoger og lærere ofte gener over støj og akustik, som forringer deres arbejdsbetingelser.

Det dårlige indeklima skyldes blandt andet, at mange skoler er bygget før det nuværende bygningsreglement for eksempelvis ventilation.

Forskning viser alarmerende tal

Flere forskningsprojekter har vist problemets omfang. Et ph.d.-projekt har for eksempel belyst, hvordan flere klasseværelser i undersøgelsen havde synlig fugt og skimmel, der førte nedsat lungefunktion og kompromitteret vejrtrækning med sig hos børnene.

I 2009 viste en undersøgelse, at 56 pct. ud af 1.000 klasselokaler havde utilfredsstillende luftkvalitet. Det såkaldte ’’Masseeksperiment’’ fem år efter fastslog, at luftkvaliteten på seks ud af ti danske grundskoler var dårlig. 20.000 elever deltog i eksperimentet.

Ledende forskerinstanser er enige om, at det er en udvikling, der er hårdt brug for at blive vendt, hvis den kommende generation skal have nogle ordentlige rammer at lære i. Der er dokumentation for, at tingenes nuværende tilstand går ud over børnenes indlæring og i visse tilfælde sundhed, samt lærernes og pædagogernes trivsel.

Sørg for at lufte ud

Men der er enkelte ting, som man selv kan gøre som voksen i et klasselokale, for at hjælpe på indeklimaet. Et helt central tema er ventilering. Studier fra DTU viser en fremgang i præstationen af skolearbejdet med 10 pct., hvis man fordobler ventilationsraten, som er et mål for ventileringens effektivitet.

Enkle, daglige rutiner, som udluftning som minimum efter hver lektion er vigtigt.

Andre forsøg på at forbedre tingenes tilstand selv, er ved at få eleverne til at forlade klasseværelset i pauserne og frikvartererne, samt at børnene spiser deres madpakker og hænger deres overtøj udenfor klasselokalet.

En såkaldt ’’nudging’’-løsning kan være en CO2-måler, der lyser, hver gang mængden af CO2 bliver for høj i et lokale. Problemet er, at man ikke kan vide os sikre på, at måleren nu også giver retvisende resultater.

Flere har brug for hjælp udefra

Man er ikke helt sikker på, hvilke bygningsmønstre eller byggeår, der er særligt udsatte i forhold til andre, der ville gøre det nemmere for forskere at udarbejde en samlet handlingsplan.

Men skoler og institutioner og andre kommunale bygninger fra eksempelvis 1970’erne og 1980’erne er udsatte, fordi der ofte er tale om lette facader og tagkonstruktioner, samt manglende isolering og utætheder. Det fører ofte ringere luftkvalitet, rengøringskvalitet og risiko for manglende vedligeholdelse med sig.

Flere skoler og institutioner får et såkaldt påbud fra Arbejdstilsynet, hvor man bliver pålagt at gøre noget ved indeklimaet på stedet, og små udluftningstiltag kan ikke hamle op med en utæt konstruktion.

I Orbicon har vi mange års erfaring i at rådgive skoler og institutioner om arbejdsmiljø, indeklima og driftsvedligeholdelse.

Det gælder både, hvordan man indretter sig bedre i forhold til støj og akustik, så de reelle høreskaderisici hos lærere og pædagoger kan nedbringes, men tag også fat i os, når der er brug for rådgivning i forbindelse med et påbud. Til både dem og større konstruktionsopgaver står vi også klar med løsningen, og vi er ofte rundt i landet for at yde bistand til skoler og institutioner.

’’De store udfordringer generelt ved indeklimaet i de danske skoler og institutioner er alment kendt, og sætter børn såvel som voksne under pres i dagligdagen. Det er en udvikling, som vi her i Orbicon går meget op i at vende og rådgiver vidt og bredt om,’’ siger afdelingschef for arbejdsmiljø, Peter Aufeldt.

’’Det er begrænset, hvad voksne og elever kan gøre ud over at sætte konsekvent fokus på udluftning. Problemerne stammer ofte fra uhensigtsmæssige bygningskonstruktioner, der har besværliggjort drift og vedligeholdelse, og som i sidste ende gør både børn og voksne i indlæringsmiljøer udsatte. Det er en betydelig samfundsmæssig udfordring, som vi ønsker at sætte højt på dagsorden,’’ tilføjer Peter Aufeldt.  

Del denne side