Samarbejde mellem universitet, erhvervsliv og myndigheder giver gevinst

Samarbejde mellem universitet, erhvervsliv og myndigheder giver gevinst

18 september 2017

Samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og myndigheder kan være med til at kvalificere grundlaget for beslutninger om ny infrastruktur i Grønland. Det er et nyt afgangsprojekt fra DTU, som er lavet i samarbejde med Orbicon Arctic A/S og Selvstyret, et eksempel på.

Erfaringen viser, at samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og offentlige myndigheder skaber resultater, der er mere velfunderede, fordi projektet anskues fra flere forskellige vinkler. Det er også tilfældet med den senest uddannede diplomingeniør i Arktisk Teknologi fra DTU, Simon Høgsholt, som forsvarede sit afgangsprojekt tirsdag den 12/9.

Projektet har titlen ”Multipurpose Havneanlæg i Grønland” og er blevet lavet i samarbejde med Orbicon Arctic A/S og Selvstyret. Multipurpose-havneanlæg er en betegnelse for havneanlæg, der kan opretholde funktionsbehovet for flere erhverv samtidig. Simon Høgsholt har i sit afgangsprojekt undersøgt mulige standardiserede løsninger til brug for multipurpose-havneanlæg for at optimere håndteringen af Selvstyrets havneportefølje.

Kåre Hendriksen, lektor på Center for Arktisk Teknologi (ARTEK) ved DTU Byg, har været vejleder for Simon Høgsholts projekt. Ifølge ham har Simon Høgsholt lavet et solidt ingeniørarbejde. Han vurderer, at det er en god idé at arbejde henimod at finde standardiserede løsninger, og at det samtidig er vigtigt at inddrage de lokale behov.

”Det er vigtigt at tænke i løsninger, der kan komme Grønland til gavn som helhed. Derfor er det nødvendigt at tilpasse de standardiserede løsninger til de lokale behov, som varierer meget i Grønland. På DTU laver vi lokalt feltarbejde, som kan hjælpe med at kortlægge, hvordan dette bedst gøres. At samarbejde på denne måde er derfor med til at skabe et grundlag, der kan kvalificere de beslutninger, der i sidste ende bliver taget om havnebyggerierne, ” lyder det fra Kåre Hendriksen.

Stor tilfredshed med samarbejde

Hos Orbicon er der stor tilfredshed med, hvordan samarbejdet er forløbet, og virksomheden ser gerne, at flere studerende får øjnene op for muligheden for at indgå i lignende samarbejder.

”Simon Høgsholts eksamensprojekt ser vi som en naturlig forlængelse af vort lange samarbejde med ARTEK. Konkret har samarbejdet med Simon været en positiv oplevelse, der langt hen af vejen understøtter tidligere antagelser omkring havnebyggeri i Grønland. Simon har gennem sit eksamensprojekt bidraget til modernisering af materialevalg såvel som muligheden for brug af præfabrikerede delelementer der kan forlænge anlægs sæsonen. Vi ser frem til at skulle føre Simons projekt ud i virkelighed, ved etablering af det første multipurpose anlæg i Grønland” – Orbicon Arctic A/S

Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger, som er ansvarlig for havneanlæggene, ser også gode muligheder i denne type samarbejde.

”Simon Høghsholts projekt om "Multipurpose Havneanlæg i Grønland" har virket positivt til at kvalificere og ikke mindst udvikle Selvstyrets arbejde på havneområdet. Projektet er et klart bevis på at studieprojekter skaber værdi for såvel den studerende, det private erhvervsliv og det offentlige. Vi ser et stort potentiale for lignende projekter i fremtiden. ” - Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger

Tove Lading, som er studieleder for Arktisk Teknologi ved DTU, ser gerne, at flere studerende bruger muligheden for at arbejde sammen med virksomheder og offentlige myndigheder, mens de tager deres uddannelse.

”Et samarbejde med virksomheder og myndigheder giver de studerende gode erfaringer med at indgå i et samarbejde med andre faggrupper. Det er med til at ruste de studerende bedre til at blive en del af arbejdsmarkedet, hvad enten det bliver som rådgivende ingeniør, hos entreprenør- eller byggefirmaer eller i offentlige forvaltninger,” siger Tove Lading.

Fakta om Arktisk Teknologi

Arktisk Teknologi er en diplomingeniøruddannelse på DTU. Uddannelsen tager 4 år og er rettet mod arbejdet som bygningsingeniør under ekstreme klimatiske forhold, hvilket kræver helt særlige teknologiske løsninger og hensyn. De studerende tager en del af uddannelsen ved Center for Arktisk Teknologi (ARTEK) i Sisimiut.

Del denne side