Reducering af kvælstof ved Selsø Slot gavner hele området

Reducering af kvælstof ved Selsø Slot gavner hele området

06 marts 2018

Ved Selsø Slot i Nordsjælland har Orbicon været med til at hjælpe Frederikssund Kommune med at reducere kvælstof i den lokale fjord. Projektet er blandt de første af sin slags på Sjælland, og giver en række afledte effekter, der kommer miljøet yderligere til gode. 

EU-finansieret projekt til renere fjorde

I et vådområde i Frederikssund Kommune inden for Selsø Slots gamle områder i Nordsjælland har Orbicon i tæt samarbejde med kommunen udført et EU-finansieret kvælstofprojekt, der specifikt har haft til opgave at tilbageholde næringsstoffer fra den nærliggende Roskilde Fjord. I den forbindelse er 22 hektarer landbrugsjord blevet brugt til løsningen.

Projektet har kortlagt, hvor der ville forekomme oversvømmelser, og de afledte effekter har været flere, da området samtidig har åbnet sig mere for dyr og borgere. Det har medført et rigt fugleliv og bedre mulighed for at udforske området.

Orbicon har bidraget med forundersøgelse, detailprojekt, anlægsudbud og anlægstilsyn. Der er desuden blevet forhandlet fredning af arealet op til Selsø Slot på plads. Ved at åbne et rørlagt vandløb har man givet området et rekreativt løft, hvor der også er tænkt en udvikling af stisystemer ind til gavn for fugle og besøgende borgere. Man har slukket en pumpe, så vandet kommer af sig selv, da størstedelen af arealet ligger under havniveau.

Et sjældent syn på Sjælland

Projektet berører i særlig grad Orbicons ekspertise inden for vandløbsadministration og naturgenopretning. Anlægsteknisk har projektet ikke mødt udfordringer, men projektet springer ikke desto mindre i øjnene, da det er et af de ganske sjældne af sin slags på Sjælland. 

Det skyldes, at jordpriserne ofte er højere på Sjælland end i Jylland, da der ikke er tale om ren produktionsjord, men tit mindre private ejendomme. Det gør det vanskeligere at få den fornødne støtte og adgangen til de ideelle arealer. 

Projektet ved Selsø Slot har således været det eneste projekt på Sjælland, siden den såkaldte Vandplan 1-ordning trådte i kraft for syv år siden.   

- Projektet og samarbejdet med kommunen, lodsejere og entreprenøren har gennem hele forløbet været meget tilfredsstillende. Projektet falder lige ned i Miljø og Naturs kerneområde med både vandløbsrestaurering og naturgenopretning i en helhedsorienteret sammenhæng, siger Anne-Kristine Sverdrup, der er projektleder hos Orbicon.

Også hos Frederikssund Kommune har man været glade for samarbejdet.

- Frederikssund Kommune har en relativt stor kystlinje. Det her er et projekt, som udspringer af vandmiljøplanen, og EU’s krav til at reducere tilførslen af kvælstof i vores fjorde. Der har Orbicon hjulpet os med at screene for mulige projekter i hele området, hvor de har peget på nogle forskellige arealer, der har været egnet til reduktion af kvælstof, forklarer Troels Karlog, der er den projektansvarlige fra Frederikssund Kommune. 

- Der har været et tæt samarbejde mellem os og Orbicon, hvor vi sammen har prøvet at løse de udfordringer, der har været, og på trods af en bureaukratisk ordning, er det faktisk lykkedes os at komme igennem med sådan et projekt, afslutter Troels Karlog.

Ved spørgsmål, kontakt:

Projektleder Anne-Kristine Kirkegaard Sverdrup: akla@orbicon.dk, tlf. 29 74 22 52

Del denne side