Projekt vundet: Orbicon skal skabe Lemvigs nye Klimatorium

Projekt vundet: Orbicon skal skabe Lemvigs nye Klimatorium

31 august 2018

Orbicon skal i samarbejde med 3XN og SLA bygge Lemvigs nye klimatorium, der skal fungere som videns- forsknings- og læringscenter inden for kystnære udfordringer og initiativer.

(Illustration: 3XN)

En vigtig brik i coast to coast challenge 

Klimatoriet på Lemvig Havn skal danne rammerne for både en vidensbank og for udviklingsprojekter inden for miljø og forsyning. Desuden skal Klimatoriet være en base, hvor iværksættere kan udvikle nye initiativer inden for klima, samtidig med at Lemvig Vand & Spildevand også vil være placeret i klimatoriets bygninger. Derudover kommer hele bygningens stueetage til at fungere som aktivitets- og udstillingsområde for besøgende med et åbent auditorium og et multirum, der kan bruges til eksempelvis workshops.

Klimatoriet spiller en central rolle i Coast to Coast Climate Challenge, der er et 6 år langt klimatilpasningsprojekt, bestående af 31 partnere og 24 projekter i Midtjylland, der skal sikre mod klimaforandringer. Klimatoriet skal fungere som base for udvikling af nye initiativer og formidling af viden inden for klimatilpasning af kystnære områder.

Formet som vind og vejr

Det nye klimatorium skal ligge på Østhavnen i Lemvig og er skabt med inspiration fra vestjysk vejr og natur. Indgangen til Klimatoriet ligger via en ”klimakile” formet som et isobarkort, der skal repræsentere den stærke vestjyske vind, der kan opleves på Lemvig Havn, og selve indgangen er formet som en bølge i træ, der skal lede tankerne hen på fjorden og bølgerne. Indgangen i træ skal samtidig repræsentere den vestjyske fiskerkultur og byggetraditioner, der er påvirket af det vestjyske vejr.

Klimatoriet forventes at være færdig i 2020.

Del denne side