Orbicon vinder pris på COCONF18

Orbicon vinder pris på COCONF18

20 december 2018

I november vandt Orbicons afdeling for Klimatilpasning og Byudvikling CORO Co-labs pris med deres pitch om ”Alvandnyttige” boliger i Roskilde, der overbeviste både FORS A/S og Boligselskabet til at indgå et samarbejde med Orbicon.

Konference skal skabe samarbejde på tværs af faglighed

COcoference faciliteres af CORO Co-labs og har til formål at igangsætte og muliggøre innovationsprocesser ved at forbinde mennesker med forskellige kompetencer fra mangfoldige områder. Formålet med konferencen er ligeledes at finde løsninger på samfundsproblemer og videreudvikle kompetencer og forretninger. 

Vi tror på, at de bedste løsninger bliver skabt, når forskellige mennesker bliver inddraget aktivt i idéudviklingen. Derfor har vi deltaget i COCONF for andet år i træk, da innovationsforløbet netop åbner op for vores problemstilling og gør det muligt at aktivere relevant viden og de relationer, der skal til for at skabe de holistiske løsninger, vi efterspørger" 

- Marie Brammer Nejrup fra FORS A/S.

Konferencen foregår i Roskilde, hvor innovative hjerner individuelt eller i samarbejde med andre kan arbejde på at finde løsninger til de opstillede problemer. Vinderne af konkurrencen får lov til at realisere deres løsning i samarbejde med en af de otte udfordringsgivere, der opstiller de problemer, der skal løses under konferencen. 

Innovativt forslag fører til et fremtidig samarbejde

Den stillede opgave gik ud på at sikre klimatilpasning og sekundavandforsyning. I Orbicons løsningsforslag vil man sænke det udfordrende, højtstående grundvand lokalt ved pumpning fra boring eller dræn. Vandet oppumpes i takt med, at der er brug for det som sekundavand, og derved skal der ikke bruges lagertanke til sekundavandet. Samtidig betyder sænkningen af grundvandet, at man kan afskære regnvand fra kloakken og nedsive det lokalt. Denne løsning giver både en stabil forsyning af sekundavand i god kvalitet, men er også et økonomisk positivt klimatiltag, fordi det reducerer belastningen af kloaksystemet samtidig med, at håndteringen af regnvandet kan bidrage positivt til natur og skabe nye rekreative muligheder. 

Som en af vinderne ved årets COCONF 2018 indgår Orbicon nu med to af konferencens udfordringsgivere nemlig Boligselskabet og FORS A/S. 

Del denne side