Orbicon vinder Danva’s klimapris 2018

Orbicon vinder Danva’s klimapris 2018

23 november 2018

Orbicon vinder i samarbejde med Middelfart Spildevand A/S, Middelfart Kommune, Realdania, GHB landskabsarkitekter og Adept årets klimapris ved Dansk Vand Konference d. 13. november med projektet KlimaByen Middelfart

innovativt projekt

Klimabyen i Middelfart er et visionært projekt, hvor byen klimatilpasses, men samtidig også udvikler flere muligheder for aktiviteter for byens borgere og mere adgang til natur. Projektet er udviklet i samarbejde med Middelfarts borgere for at sikre at klimatilpasningstiltagene både sikrer byen mod fremtiden, men i høj grad også bliver funktionelt og skaber en flot by, som borgene er glade for. 

imponerende anlægsprojekt

Juryen fandt projektet imponerende på grund af dets størrelse, men også på grund af dets vision. Særligt var juryen imponeret over to anlægsprojekter i Allékvarteret og i Skovkvarteret, hvor man har udnyttet det naturlige fald i terrænet. I Allékvarteret og i Skovkvarteret håndteres regnvand primært lokalt, men kan også ledes videre til regnbede, der sender vandet til Langedam og videre ud i Lillebælt. Regnvandet håndteres også lokalt gennem render eller regnbede langs med vejene, der ikke er tilkoblet kloakken. Orbicon har gennem hele forløbet været vandrådgivere på projektet, og rådgivet i projektets LAR-relaterede elementer. 

vurderet ud fra 4 kriterier

Juryen vurderede de nominerede projekter ud fra fire forskellige kriterier.: 

  • Nyhedsværdi
  • Merværdi
  • Effektivitetsforbedringer
  • Involvering af brugergrupper & tværgående arbejde

I kåringen af KlimaByen Middelfart som vinder lagde juryen vægt på hvor omfangsrigt projektet var, men også den ambition, der lå bag. Samtidig fik projektet ros for dets klimatilpasningsstrategier, der kan inspirere andre kommune til at igangsætte lignende tiltag. 

Du kan læse juryens begrundelse her: 
https://www.danva.dk/nyheder/2018/klimabyen-middelfart-vinder-danvas-kli...

 

Morten Korsgaard

Projektleder
+45 28 37 39 34
Del denne side