Orbicon til topmøde med sandkasse

Orbicon til topmøde med sandkasse

08 november 2018

Den 19. og 20. oktober var der topmøde i København med 800 delegerede fra mere end 50 lande. Mødet i København gik ud på at styrke samarbejdet omkring grøn vækst og verdensmålene, og om fredagen kom de forbi Rådhuspladsen, hvor de blandt andet mødte Orbicon og vores sandkasse, som simulerer afstrømning ved store regnhændelser.

"Det er blevet ekstremt vigtigt at kunne kontrollere vandet – både så vi undgår skader og oversvømmelser, men også for at kunne udnytte vandressourcen bedre, så der er nok til alle. Derudover kan vi når vi klimatilpasser få noget mere natur ind i byerne og lave nogle attraktive byrum med mulighed for nye fællesskaber. Sandkassen visualiserer regnhændelser og gav udgangspunkt for en god snak med flere af de delegerede og udviklingsminister Ulla Tørnæs," siger International direktør i Orbicon, Per Møller-Jensen, som var til stede på Rådhuspladsen, da de delegerede kom forbi.

Sandkasse

Orbicon var inviteret til at stå i en lejlighed der var bygget på Rådhuspladsen, hvor hvert rum havde et verdensmål som tema. Lejligheden var tegnet af Gehl Arkitekter og var åben for alle i løbet af dagen, hvor studerende fra DTU vejledte folk.

"Vi er glade for at få muligheden for at være med og højne opmærksomheden omkring vand og klimaforandringer, som er en af de helt store udfordringer det globale samfund står overfor," siger Per Møller-Jensen fra Orbicon.

Per Møller-Jensen

Business Development Director
+45 21 25 28 83
Del denne side