Nye regnvandsbassiner i Botanisk Have

Nye regnvandsbassiner i Botanisk Have

11 september 2018

Palmehuset i Botanisk Have har fået etableret nye regnvandsbassiner samt omlagt afledningen fra den eksisterende søpumpe. Dette stod Orbicon i spidsen for i et rigtig godt samarbejde med Københavns Universitet, der er bygherre på projektet. Bassinerne måler hele 2,5 x 15 meter og opmagasinerer en stor del af vand ved regnskyl, hvorefter vandet kontrolleret ledes væk til en offentlig kloak via en vandbremse.

De nye regnvandsbassiner samt ombygning af søpumpen er nødvendigt, da der opføres et nyt museum i haven. Det nye museum, Statens Naturhistoriske Museum, kommer til at ligge i det område, hvor afledningen af vandet lige nu ledes til kloakkerne. Museet vil yderligere øge mængden af vand til kloakkerne, og det er derfor nødvendigt med regnvandsbassinerne for at forsinke vandudledningen, således at kloakkerne ikke bliver overbelastede. Afledning fra den eksisterende søpumpe omlægges til en eksisterende pumpebrønd som ombygges til at håndtere den ekstra vandmængde. Fra denne pumpebrønd etableres en ny trykledning, der føres uden om det fremtidige byggefelt. Den nye trykledning tilsluttes regnvandsbassinerne.

Fortidsmindet beskyttes

Botanisk Have og parkens sø er fortidsmindefredet, da den udgør en oprindelig del af den bastionære befæstning etableret omkring 1630 i København. Da befæstningen blev opgivet i 1800-tallet blev området tilgængeligt for offentligheden og omlagt til Botanisk Have. Noget af arbejdet med projektet har derfor krævet særlig dispensation og tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen. Denne tilladelse blev givet, og vi har taget særligt hensyn til fortidsmindet. Dette har dog også gjort projektet særligt udfordrende, da der på grund af disse særlige forhold var meget begrænset handlerum og plads til at placere bassinerne på.

Tværfaglige kompetencer sikrer optimal løsning

Regnvandsbassinerne opsamler vand i området ved Palmehuset samt fra selve taget på Palmehuset. Derudover er bassinerne forbundet med den omlagte søpumpe i en nærliggende sø, som pumper vandet fra søen til bassinerne, så det på den måde sikres, at vandstanden ikke bliver for høj. Denne løsning er et eksempel på, hvordan der bringes flere af Orbicons kompetencer og afdelinger i spil for at skabe den bedste løsning. Afdelingen Klimatilpasning og byudvikling har udarbejdet en simulering for vandstanden i søen under større regnskyl. Denne undersøgelse har resulteret i en strategi, som integrerer søpumpernes styring med de nyetablerede regnvandsbassiner og øvrige pumpebrønde i området. Dette betyder, at begrænsninger i størrelsen af regnvandsbassinerne på grund af fortidsmindebeskyttelsen blev løst, således at størrelsen på de endelige regnvandsbassiner fungerer efter behovet.

Projektet blev færdiggjort i udgangen af august. Læs mere om Palmehuset her.

Del denne side