Ny LER-lov forbedrer planlægning og koordinering af gravearbejder

Ny LER-lov forbedrer planlægning og koordinering af gravearbejder

20 februar 2018

En ny revideret LER lovgivning er trådt i kraft ved årsskiftet. Det første spadestik er hermed taget mod bedre planlægning og koordinering af gravearbejder. 

Ny LER lovgivning kan spare mange ressourcer

Med vedtagelsen af den nye lov for registrering af ledningsejere, som trådte i kraft 1. januar 2018, skal ledningsejere digitalisere og standardisere de ledningsoplysninger, der udleveres til graveaktører (LER oplysninger). Den reviderede lov giver en frist på 3½ år fra det nye system idriftsættes til at omstille sig til de nye krav. Det vil sige, at medio 2020 skal vejafvanding og vandforsyningsledninger være digitaliseret. Se mere på LERs hjemmeside.

Den øgede digitalisering og standardisering af ledningsoplysningerne betyder, at graveaktører får hurtigere adgang til oplysninger om et givent område samt større mulighed for koordinering med andre graveaktører, så der kommer færre, men mere effektive gravearbejder på vejene. Derudover skal den nye LER lovgivning også sikre, at der kan graves sikkert, og at det omkringliggende samfund ikke bliver generet af strømafbrydelser eller manglende netadgang. 

Solidt beslutningsgrundlag med Orbicon

Orbicon kan hjælpe kommuner og vandværker, der i dag ikke har det fulde overblik over deres ledningsdata og –registreringer, med at udarbejde en handleplan for gennemførsel af strategien for ledningsregistreringerne efter den nye LER lovgivning. 

- Et overblik vil stille kommuner og vandværker bedre i både det daglige vedligehold og akutte situationer, og ikke mindst give et solidt beslutningsgrundlag. Derudover er det muligt at udarbejde en langsigtet vedligeholdelsesplan, således dagligdagen vendes fra brandslukning af akutte situationer til almindelig drift og vedligehold, siger Camilla Merkel, der er projektchef og markedsansvarlig i Orbicon.

Efter kommunesammenlægningen er datagrundlaget i kommunerne i praksis forskellig alt hvilken kommune det lå i tidligere. Derfor er der risiko for, at vigtig viden går tabt, da kendskab og viden på området ligger hos de enkelte medarbejdere.

- Formålet med handleplanen er at opnå et fyldestgørende grundlag, som giver overblik over vandforsyningsledninger og vejafvandingen fra kommunens veje. Dette gøres ved at danne et overblik over eksisterende data og derudfra give anbefalinger til, hvordan overblikket opnås – både ud fra et tidsmæssigt og økonomisk perspektiv, siger Camilla Merkel. 

 

Eksisterende vandledningsplan

Digitaliseret vandledningsplan

 

Ved spørgsmål om den nye LER lovgivning, kontakt: 

Projektchef og markedsansvarlig Camilla Merkel: cmer@orbicon.dk, tlf. 23 61 97 27

Del denne side