Nedknust skole danner fundament for nyt etagebyggeri

Nedknust skole danner fundament for nyt etagebyggeri

30 januar 2020

Ca. 4500 m3 beton blev nedknust på stedet og genanvendt i stedet for stabilgrus i forbindelse med et nyt etage-byggeri. Det har sparet transport til og fra byggeprojektet, samt udgravning af nye materialer – og i sidste ende også CO2-udledning.

På Østerbro i København lå Julius Hansens Trikotagefabrik, der fremstillede sokker i 1930erne og frem til de sene 60ere. Senere kom de gamle fabriksbygninger til at rumme Carolineskolen, som er grundlagt af den jødiske menighed. Skolen er nu flyttet, og de nedslidte bygninger skulle rives ned. I stedet bygges der 153 nye boliger på arealerne, og for nylig blev det første spadestik taget til etape 1, der består af 32 boliger.

Miljø- og ressourcekortlægning

Men inden det kom dertil, har Orbicon | WSP foretaget en miljø- og ressourcekortlægning for at kunne lave et præcist udbud til nedrivningsfirmaet.

Det betyder, at vi både har kigget efter miljøfremmede stoffer som skal identificeres, udsorteres og bortskaffes korrekt, men også efter ressourcer, som kan genanvendes eller genbruges, siger Julie Katrine Jensen, der er Markedschef hos Orbicon | WSP.

En miljøkortlægning er altid påkrævet, så eventuelle stoffer ikke havner i naturen eller der kan tages de rette hensyn til arbejdsmiljø under nedrivning Men fokus på at genanvende ressourcer er relativt nyt.

Vi går op i at byggeriet skal være sundt og bæredygtigt, og derfor bliver de nye boliger Svanemærkede. Selve bygningens materialeforbrug er vigtigt, og derfor var det glædeligt at opdage, at betonen fra det gamle byggeri kunne genanvendes i stedet for stabilgrus til byggeriet. Det har ovenikøbet været en billigere løsning, fortæller Alexander Juel Rosentorn, projektchef i Bonava. 

Med hele vejen

Udover miljø- og ressourcekortlægning har Orbicon | WSP stået for udbudsmaterialer og udbudsproces, anmeldelser og tilladelser i forbindelse med nedrivningen, samt for arbejdsmiljøkoordinering og fagtilsyn. På projektet har Orbicon desuden også stået for rådgivning omkring jordhåndteringen, og også her gælder det om at finde løsninger, der minimerer transport af jord for at spare på udledning og penge blandt andet er der opnået tilladelse til at genindbygge intakte aflejringer af fx sand i projektet. Endvidere har Orbicon | WSP også stået for projektering af det kommende etagebyggeri. 

Vi har fået lov til at stå for al rådgivningen, og det har været en stor fordel, da vi på den måde kan arbejde mere effektivt og præcist, og så er det altid en fornøjelse at arbejde sammen med en bygherre, der er ambitiøs i forhold til bæredygtighed, siger Julie Katrine Jensen fra Orbicon | WSP.

I det hele taget mærker Orbicon en gryende interesse i branchen for de bæredygtige løsninger, og her spiller genanvendelse og genbrug en væsentlig rolle.

Fakta:
Bygherre: Bonava Danmark
Arkitekt: Praksis Arkitekter 
Rådgiver: Orbicon/WSP
Nedrivning: Tscherning

Julie Katrine Jensen

Markedschef Nedrivning og genanvendelse, Øst
+45 29 39 85 50
Del denne side