Næsten 100 potentielle råstofområder

Næsten 100 potentielle råstofområder

15 januar 2019

Orbicon har undersøgt 98 potentielle råstofområder til havs, hvor der på sigt kan indvindes sand og grus til bygge- og anlægsprojekter. Undersøgelserne er bestilt af Miljøstyrelsen, og Orbicon har derefter indsamlet data rundt i de danske farvande bl.a. Kattegat, Østersøen og Storebælt.

De potentielle råstofområder undersøges via seismisk dataindsamling, som viser udstrækning og volumen af de potentielle råstofressourcer i de indre danske farvande. Derudover bidrager dataindsamlingen til viden om, hvorvidt de enkelte enheder består af flere forskellige geologiske lag og vil belyse sammensætningen, volumen og udbredelsen af lagene. 

Dataindsamlingen foregår fra det gode skib Aurora som er Aarhus Universitets topmoderne og multifunktionelle forskningsskib. Den seismiske dataindsamling omfatter kortlægning af overfladenære geologiske lag (pinger og sparker), bundtypekortlægning (sidescan sonar) og dybdekortlægning (singlebeam- og multibeam ekkolod). De anvendte geofysiske undersøgelser supplerer hinanden, og kan efterfølgende indgå i integrerede tolkninger af undergrunden i de forskellige udpegede områder.

Kontaktperson: Jan Nicolaisen, jann@orbicon.dk

Del denne side