Muslinger skal rense vandet i Aarhus Havn

Muslinger skal rense vandet i Aarhus Havn

12 juni 2017

Kan man bruge naturens egne rensemekanismer i fremtiden og således fokusere på billig, bæredygtig og innovativ udvikling indenfor vores rekreative marine områder?

Orbicon arbejder sammen med Aarhus Kommune og COWI om et udviklingsprojekt, der skal undersøge og dokumentere muslingernes evne til at rense havnevandet i Århus Havn for sundhedsskadelige bakterier og skabe klarere vand. Projektet løber fra badesæsonens start i juni 2017 og til april 2018, og har bl.a. til formål at undersøge om muslingerne kan bruges til at forbedre badevandet i havnen, hvor muslingerne allerede er en stor del af den naturlige marine fauna.

Forsøgene består i praksis af muslinger, der er anbragt på tre rammer (5 x 5 m) placeret forskellige steder i havnen samt ude ved Aarhus Havbane. Placeringen er valgt for at sikre, at resultaterne fra forsøget dækker forskellige vandkvaliteter i havnen, hvor der eksempelvis ved åens udmunding er størst koncentration af sundhedsskadelige bakterier. Rammerne har tre meter net hængende under sig fuldt besat med voksne muslinger, der hver kan filtrere fem til syv liter havnevand i timen.

Etablering af disse forsøgsenheder skete sidste uge og kan ses på denne video.

 

For spørgsmål omkring projektet, så kontakt:

Per Dolmer: pdol@orbicon.dk, tlf. 21 34 77 81 eller
Maren Lyngsgaard: mmly@orbicon.dk, tlf. 51 62 54 31

Del denne side